Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Samoobrona Kobiet

W ramach cyklu szkoleń z kobietami - ochotniczkami spoza resortu obrony narodowej w zakresie walki wręcz - samoobrony, ruszają zapisy do II edycji ogólnopolsich i bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony, które rozpoczną się we wrześniu 2017 r. SZCZEGÓŁY

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że od dnia 01.02.2017 r. będzie prowadził nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie  informuje, że od dnia 01.02.2017 r. będzie prowadził   nabór wniosków  o  zawarcie  umowy  o  zorganizowanie stażu,   w ramach  posiadanych  środków  Funduszu Pracy. Wnioski będą rozpatrywane wg...

INFORMACJA O STAŻU

INFORMACJA O STAŻU I. Podstawa prawna Art. 53 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz.645 z późn. zm.) , zwanej dalej ustawą, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia...

Tydzień z Małopolskimi Urzędami Pracy

    Tydzień  z Małopolskimi Urzędami Pracy   Prezydent Miasta Krakowa oraz Grodzki Urząd Pracy w Krakowie  zapraszają na   ,,Dzień otwarty Grodzkiego Urzędu Pracy”  28 stycznia 2017 r. (sobota) ...

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE GRUDZIEŃ 2016 r.

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE GRUDZIEŃ 2016 r.   LICZBA BEZROBOTNYCH   Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na dzień 31.12.2016 r . wynosiła 16213 osób. Jest to o 210 osób mniej , porównując ze stanem z...

Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI