Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

Zaproszenie do współpracy pracodawców

 

                                     Zaproszenie do współpracy pracodawców             

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie   ogłasza  nabór  wniosków:

  1. o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

 

  1. o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  dla skierowanego bezrobotnego  lub skierowanego  opiekuna osoby  niepelnosprawnej 

   

      3.   o organizowanie prac interwencyjnych

 

     4.    o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego,

            który ukończył 50 rok życia

 

  1. o jednorazową refundację kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek
    na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego
    bezrobotnego.

 

 Druki  wniosków  wraz  z  załącznikami  można  pobrać  ze  strony  internetowej  Urzędu  link;

 dla pracodawców i przedsiębiorców/dokumenty do pobrania/formy wsparcia (5 folderów). 

 

Szczegółowe  informacje  w sprawie w/w programów   można uzyskać w siedzibie Urzędu:

  • staże – pokój  215, 212  lub   tel. 12 6868 215, 275 
  • refundacja kosztów  wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy , refundacja kosztów wynagrodzenia osób pow. 50 r. życia, - pokój  211, 212 lub  tel 12 68 68  211
  • prace interwencyjne,   refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne  pokój   214 A ,212  lub tel.12  6 868 284

 

 Wnioski będą przyjmowane  do wyczerpania   limitu środków   przyznanego  na   finansowanie w  2019 r.  programów  na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

Forma aktywizacjiNazwa stanowiskaLokalizacjaWażność oferty
Staże z urzędu pracyPRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracySPECJALISTA DS. SZKOLEŃKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracySEKRETARKA MEDYCZNAKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracyPRACOWNIK DS. POMOCNICZCH W DZIALE KSIĘGOWOŚCIKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracyPRACOWNIK BIUROWYKrakówod:
do: 2019-05-20
2
Staże z urzędu pracySPECJALISTA DO SPRAW MARKETINGU I HANDLUKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracyMŁODSZY REFERENT DS. KSIĘGOWYCHKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracyFIZJOTERAPEUTAKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracyMŁODSZY REFERENT DS. KSIĘGOWYCHKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracyASYSTENT BIUROWYKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Oferta dla niepełnosprawnych
od: do:
oferty-pracy-oferta-nieistnieje-naglowek
oferty-pracy-oferta-nieistnieje