Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

ZAPISY NA SZKOLENIA Z EFS

Referat Pozyskiwania i Obsługi Funduszy (pok. 136)

pilnie poszukuje osób poniżej 30 roku życia, które:

 

  • nie pracują oraz posiadają status osoby bezrobotnej,

  • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

  • nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnianie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,

 

i są zainteresowane udziałem w następujących szkoleniach:

 

- SPAWACZ W RÓŻNYCH TECHNIKACH

/TIG, MAG, MIG/

 

- KIEROWCA - OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

 

 

 

 

/W grupie osób do 25 roku życia, wsparciem mogą zostać objęte osoby pozostające
w rejestrach Grodzkiego Urzędu Pracy nie dłużej niż 4 miesiące (licząc od dnia rejestracji)/

 

Szkoleniem może być objęta osoba bezrobotna posiadająca ustalony profil pomocy II.

 

Początek szkoleń: luty 2018 r.

 

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu: (12) 68 68 136.


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI