Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

Zajęcia Grupowe

Referat Poradnictwa Zawodowego Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

zaprasza na zajęcia grupowe:

 

 

Termin zajęć

Temat zajęć

Charakterystyka zajęć

Termin przyjmowania zgłoszeń

20.08.2018 r.

Własna działalność gospodarcza – pierwsze kroki przedsiębiorcy

Określenie predyspozycji osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Elementy biznes planu. Informacje nt. możliwości uzyskania wsparcia przy zakładaniu działalności.

do 17.08.2018 r.

21.08.2018 r.

Internet jako narzędzie poszukiwania pracy

Zajęcia przygotowujące do wykorzystania internetu w procesie szukania pracy.

do 20.08.2018 r.

22.08.2018 r.

Co to są kompetencje? Jak je mierzyć i rozwijać?

Zajęcia poświęcone zagadnieniu badania kompetencji u kandydatów do pracy.

do 21.08.2018 r.

24.08.2018 r.

Elementy prawa pracy

Zapoznanie uczestników zajęć z przepisami regulującymi zasady współpracy między pracownikami a pracodawcami (m.in. tryb podpisywania i rozwiązywania umów, obowiązki i prawa pracownicze itp.)

do 23.08.2018 r.

27-28.08.2018 r.

Jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej?

Przygotowanie uczestników zajęć do uczestnictwa w procesie rekrutacji prowadzonym z wykorzystaniem metod selekcji stosowanych podczas rozmów kwalifikacyjnych.

do 24.08.2018 r.

29.08.2018 r.

Internet jako narzędzie poszukiwania pracy

Zajęcia przygotowujące do wykorzystania internetu w procesie szukania pracy.

do 25.08.2018 r.

30.08.2018 r.

Jak sobie radzić ze stresem?

Zapoznanie uczestników zajęć z profilaktyką stresu w procesie szukania pracy.

do 29.08.2018 r.

 

Szczegółowe informacje dla zainteresowanych i zapisy pok.204 - 208

lub pod numerami telefonuów: 12 68 68 204 - 208


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI