Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU ,,AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW (II)

WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA  DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU ,,AKTYWIZACJA OSÓB
W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW (II)

Grodzki Urząd Pracy wznawia nabór wniosków  o  dofinansowanie  podjęcia  działalności  gospodarczej w ramach projektu ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (II), Kierunek – Praca” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Wnioski należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu (pok. 119) w terminie  16.01.2017 r. - 27.01.2017 r.

Zgodnie z założeniami projektu, nabór będzie dotyczył wyłącznie osób bezrobotnych, powyżej 30 roku życia, spełniających jedno z poniższych kryteriów:

  • osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia przez co najmniej 12 miesięcy),
  • osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
  • osoby posiadające wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne – szkoła zawodowa, liceum, technikum,
  • osoby powyżej 50 roku życia.


Szczegółowych informacji udziela Referat Pozyskiwania i Obsługi Funduszy pokój 136, telefon 12-68-68-136.


Materiały do pobrania:

Zasady ubiegania się o środki na dofinansowanie

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - RPO WM II

Wniosek o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej - RPO WM II.pdf

Wniosek o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej - RPO WM II.doc

Oświadczenie - załącznik nr 1 do wniosku o dotację - RPO WM II

Załącznik nr 2 - formularz pomoc de minimis

Formularz oceny - RPO WM II


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI