Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB DO 29 r.ż.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że z uwagi na pełne zaangażowanie środków zaplanowanych na realizację zadania „Organizacja staży”, nabór wniosków o zawarcie umowy
o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)” zostaje wstrzymany do odwołania.

Urząd informuje, że w dalszym ciągu prowadzony jest nabór wniosków o zorganizowanie stażu
w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV)”. Grupą docelową projektu są osoby:

  • powyżej 50 r.ż.,

  • długotrwale pozostające bez pracy (co najmniej 12 miesięcy bez zatrudnienia),

  • o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem nie wyższym niż średnie – do poziomu ISCED-3 włącznie),

  • z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI