Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

SZKOLENIA Z EFS (kierowca, spawacz, kosmetyczka)

 

 

POSZUKIWANI KANDYDACI NA SZKOLENIA Z EFS

Referat Pozyskiwania i Obsługi Funduszy (pokój 136) pilnie poszukuje chętne osoby na szkolenia:

 

SZKOLENIE OKRESOWE DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY RZECZY
(wymagane prawo jazdy kat. C uzyskane przed 10.09.2009 roku)

w wieku 30 lat i więcej, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia przez co najmniej 12 miesięcy),
  • z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności,
  • posiadające wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne – szkoła zawodowa, liceum, technikum,
  • powyżej 50 roku życia,

 

 

SPAWACZ W RÓŻNYCH TECHNIKACH /TIG, MAG, MIG/

KOSMETYCZKA

 

poniżej 30 roku życia, które:

  • nie pracują oraz posiadają status osoby bezrobotnej,
  • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
  • nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnianie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,

W grupie osób do 25 roku życia wsparciem mogą zostać objęte osoby pozostające w rejestrach Grodzkiego Urzędu Pracy nie dłużej niż 4 miesiące (licząc od dnia rejestracji).

 

 

W szkoleniu może wziąć udział osoba bezrobotna posiadająca ustalony profil pomocy II.

Informacje można uzyskać w pok. 136 lub pod numerem telefonu: (12) 68 68 136.


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI