Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

SZKOLENIA Z EFS DLA OSÓB PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA

Grodzki Urząd Pracy informuje, iż w 2018 roku realizuje szkolenia w formie
bonów szkoleniowych
dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego / Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Aby otrzymać bon szkoleniowy na realizację wskazanego szkolenia, osoba musi spełniać następujące kryteria:

  • nie pracować oraz posiadać status osoby bezrobotnej z ustalonym profilem pomocy II,

  • nie uczestniczyć w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

  • nie uczestniczyć w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnianie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

     

    W grupie osób do 25 roku życia, wsparciem mogą zostać objęte osoby pozostające
    w rejestrze Grodzkiego Urzędu Pracy nie dłużej niż 4 miesiące (licząc od dnia rejestracji).

Bon szkoleniowy może uzyskać osoba, która dołączy do kompletnego wniosku uprawdopodobnienie podjęcia zatrudnienia, tj. oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej po ukończeniu szkolenia w ramach bonu szkoleniowego lub oświadczenie osoby bezrobotnej o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia
w ramach bonu szkoleniowego
.

 

Zasady ubiegania się o sfinansowanie szkoleń w formie bonów szkoleniowych

Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego

Wniosek o wypłatę ryczałtu z tytułu przejazdu

Wniosek o wypłatę ryczałtu z tytułu zakwaterowania

Krajowa oferta pracy - załącznik wymagany


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI