Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU zaprasza do udziału w projekcie "Przekraczamy granice. Push the limits"

Stowarzyszenie  Doradców Europejskich PLinEU zaprasza do udziału w projekcie "Przekraczamy granice. Push the limits", realizowanym w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Poddziałanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

W ramach projektu oferujemy szerokie wsparcie w aktywizacji zawodowej, obejmujące m.in. udział w dwumiesięcznych stażach zagranicznych.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 18-35 lat, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • nie pracują, nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie biorą udziału w żadnych kursach/szkoleniach (finansowanych ze środków publicznych)
  • są zarejestrowane w Urzędzie Pracy nieprzerwanie przez min. 6 miesięcy (dotyczy osób w wieku 18-24 lata) oraz min. 12 miesięcy (dotyczy osób w wieku 25-35 lat).
  • mają wykształcenie wyższe (licencjackie lub magisterskie) lub średnie zawodowe

Do projektu zapraszamy osoby znające w stopniu podstawowym język obcy (pozom A2, preferowana znajomość języka kraju, w którym odbędzie się staż – niemiecki/hiszpański lub angielski).

Projekt jest skierowany do osób mieszkających na terenie województwa małopolskiego.

Co oferujemy?

  • bezpłatny, intensywny kurs językowy w Krakowie;
  • dwumiesięczne praktyki zawodowe* w Niemczech (Drezno) lub w Hiszpanii (Barcelona) w różnych branżach i zawodach. Pokrywamy wszelkie koszty: dojazdów, ubezpieczania i pobytu za granicą (zakwaterowanie i pełne wyżywienie). Zapewniamy opiekę polskojęzycznego mentora za granicą, zajęcia językowe, animację czasu wolnego;
  • warsztaty i szkolenia rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych;
  • przez cały okres udziału w projekcie wsparcie osobistego mentora, który pomaga w określeniu celów i planów działania, przygotowuje do stażu zagranicznego, sprawuje opiekę podczas pobytu za granicą, wspiera w znalezieniu zatrudnienia lub podjęciu innej aktywności po powrocie do kraju;
  • po powrocie z praktyk w Niemczech/Hiszpanii możliwość płatnych staży zawodowych w kraju, kursy zawodowe, coaching indywidualny;
  • wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia.

 

 

 

* PRAKTYKI ZA GRANICĄ: oferujemy praktyki w branży gastronomicznej, hotelarskiej, opiece nad osobami starszymi, administracji biurowej, a także praktyki dla operatorów maszyn (w szczególności operator CNC), spawaczy, magazynierów i operatorów wózków widłowych

Rekrutacja

Obecnie prowadzimy rekrutację do II edycji – staże w Niemczech i Hiszpanii.

W celu zgłoszenia się do projektu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (dostępny na www.pline.org/przekraczamygranice)
Formularz można przesłać mailem na adres: rekrutacja@plineu.org, przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do biura.

Po weryfikacji formalnej zgłoszenia, kandydat/ka zostanie zaproszona na rozmowę rekrutacyjną (termin spotkania ustalamy indywidualnie z każdym kandydatem/ką).

Więcej informacji:

www.plineu.org

e-mail: rekrutacja@plineu.org
tel: 12 411 05 24

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU
ul. Kasprowicza 9a/1, 31-523 Kraków
(biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00)

 

 


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI