Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

Projekt "Kierunek Kariera"

Szkolenia za bony w Małopolsce

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.  Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie : https://www.pociagdokariery.pl

Kto może skorzystać z projektu?

Bony i usługi doradztwa zawodowego (Bilans Kariery) są przeznaczone dla osób pracujących (zatrudnionych na umowę o pracę, na podstawie wyboru, mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy, a także na umowę zlecenie lub umowę o dzieło; prowadzących wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników; rolnicy, którzy nie są osobami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowały żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowały oraz obcokrajowcy, którzy posiadają dokument upoważniający ich do pobytu oraz świadczenia pracy na terenie RP), niezależnie od miejsca wykonywania pracy, w jakiś sposób związane z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki), jeśli:

 • mają między 25 a 50 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum lub
 • mają powyżej  50 lat– każdy pracujący niezależnie  od wykształcenia lub
 • ukończyły 18 lat, a jeszcze nie mają 25 lat -  posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą) – rekrutujemy akcyjnie.

Jak skorzystać ze szkoleń?

Pierwszym krokiem do otrzymania bonów szkoleniowych jest usługa Bilansu Kariery. Jest to indywidualne spotkanie (lub cykl spotkań) z doradcą zawodowym, podczas którego nie tylko podsumowuje się dotychczas nabyte umiejętności, edukację i doświadczenia zawodowe, ale także określa się plan dalszego rozwoju, w tym m.in. rodzaje i tematykę potrzebnych szkoleń.

Na Bilans Kariery można umówić się w jednym z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, mieszczących się w siedzibach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Z doradztwa można skorzystać również lokalnie, nasi doradcy dyżurują w punktach mobilnych w kilkudziesięciu miejscowościach Małopolski.

 

 

L.p.

Miejsce realizacji dyżuru doradczego

Termin realizacji

 

Miejscowość

Adres, nr sali

data

godziny (od-do)

 
 1.  

Andrychów

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Andrychowie

(Andrychów, ul. Starowiejska 22b, sala nr 1)

14.03.2018

10.30-14.30

 
 1.  

Bochnia

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

im. Jana Wiktora w Bochni

ul. Mickiewicza 5 sala na parterze

01.03.2018

13.00-17.00

 

15.03.2018

13.00-17.00

 

29.03.2018

13.00-17.00

 
 1.  

Brzesko

Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Brzesku

Plac Targowy 10

14.03.2018

14:00 – 18:00     

 
 1.  

Brody k. Kalwarii Zebrzydowskiej

 

OSP Brody

07.03.2018

12.45 - 18.15

 
 1.  

Barwałd Średni k. Kalwarii Zebrzydowskiej

Świetlica Wiejska przy Szkole Podstawowej

07.03.2018

13.15 - 18.00

 
 1.  

Dobczyce

 

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

32-410 Dobczyce, Rynek 26

06.03.2018

11.00-15.00

 
 1.  

Gorlice

 

 

 

Dom Polsko-Słowacki przy ul. Rynek 1

02.03.2018

8.00-16.00

 

16.03.2018

8.00-16.00

 

30.03.2018

8.00-16.00

 
 1.  

Kalwaria Zebrzydowska

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Mickiewicza 4

07.03.2018

13.00-18.00

 
 1.  

Kęty

 

Dom Kultury w Kętach przy ul. Żwirki i Wigury 2a (sala 121 w budynku głównym)

14.03.2018

13.00-17.00

 

21.03.2018

13.00-17.00

 
 1.  

Krzeszowice

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

im. Kazimierza Wyki

32-065 Krzeszowice

Pl. Fr. Kulczyckiego 1

22.03.2018

13.00-17.00

 
 1.  

Leńcze k. Kalwarii Zebrzydowskiej

 

OSP Leńcze

07.03.2018

12.30-18.30

 
 1.  

Jordanów

Urząd Miasta Jordanowa

Rynek 1, sala obrad

20.03.2018

11.30-15.30

 
 1.  

Michałowice

Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach

19.03.2018

16.00-19.00

 
 1.  

Mikluszowice k. Bochni

Świetlica Wiejska w Mikluszowicach

15.03.2018

13.00-17.00

 
 1.  

Miechów

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie

Plac Kościuszki 7 Miechów

22.03.2018

14.00-18.00

 
 1.  

Myślenice

Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego

Rynek 8/9

32-400 Myślenice

05.03.2018

13.30-17.00

 

19.03.2018

13.30-17.00

 
 1.  

Nowy Targ

Punkt Informacyjny „Fundusze Europejskie w Małopolsce” w Nowym Targu

Al. 1000-lecia 35,

34-400 Nowy Targ

08.03.2018

12.00-16.00

 
 

22.03.2018

12.00-16.00

 
 1.  

Oświęcim

Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI przy ul. Nojego 2B

22.03.2018

13.00-17.00

 
 1.  

Proszowice

Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach

ul. Krakowska 11

32-100 Proszowice

Sala nr 17

13.03.2018

11.00-15.30

 

20.03.2018

11.00-15.30

 
 1.  

Rabka Zdrój

Sala Obrad Urzędu Miejskiego Rabka Zdrój

Ul. Parkowa 2

08.03.2018

12.00 -16.00

 
 1.  

Raciechowice

Urząd Gminy w Raciechowicach (sala obrad)

06.03.2018

11.00-15.00

 
 1.  

Radgoszcz

Szkoła Podstawowa w Radgoszczy Plac Św. Kazimierza 10

20.03.2018

14.00-18.00

 
 1.  

Skawina

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie przy ul. Rynek 12

15.03.2018

12.00-16.00

 

22.03.2018

12.00-16.00

 
 1.  

Słomniki

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach, ul. Wolności 4

27.03.2018

16.00-19.00

 
 1.  

Szczurowa

Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej

Ul. Rynek 4

22.03.2018

14.00 – 18.00

 
 1.  

Wadowice

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach

ul. A. Mickiewicza 27

pok. 302 III p.

06.03.2018

10.00-15.00

 

20.03.2018

10.00-15.00

 
 1.  

Zakopane

Urząd Miasta Zakopane

34-500 Zakopane, ul. Kościuszki 13

26.03.2018

15.00-19.00

 

Powiatowy Urząd Pracy

W Zakopanem

Ul. Księdza Józefa Stolarczyka 14

 

27.03.2018

10.00-15.00

 
 1.  

Zabierzów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

ul. Cmentarna 2

29.03.2018

14.00-17.00

 
 1.  

Zielonki

Urząd Gminy Zielonki

ul. Krakowskie Przedmieście 116

21.03.2018

10.30-15.30

 

 

Aby umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym prosimy o kontakt z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie tel.: 12 424 07 38, e-mail: centrum.krakow@wup-krakow.pl lub z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu tel.: 18 442 94 90 e-mail: centrum.nowysacz@wup-krakow.pl lub z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie tel.: 14 626 99 40 e-mail: centrum.tarnow@wup-krakow.pl.

Więcej informacji o projekcie „Kierunek Kariera” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie udziela biuro projektu „Kierunek Kariera” tel.: 12 619 84 55, e-mail: kariera@wup-krakow.pl.

Z jakich szkoleń można skorzystać?

Szkolenia realizowane są na terenie całej Małopolski przez firmy szkoleniowe, które w pierwszej kolejności oferują szkolenia:

 • językowe w połączeniu z egzaminem;
 • informatyczne, w tym dotyczące: obsługi np. komputerów, smartfonów, laptopów i innych urządzeń; umiejętności korzystania z internetu; korzystania z narzędzi cyfrowych i aplikacji; obsługi programów biurowych, min.  pakietu MS Office; obsługi specjalistycznych programów;
 • kurs prawa jazdy kat. A, B, C+E;
 • zarządzanie projektami.

Pełna tematyka możliwych do realizacji szkoleń dostępna jest w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz w biurze projektu „Kierunek Kariera”.

Projekt ten jest przedsięwzięciem wyróżniającym nasz region na tle innych poprzez swój zasięg. Będzie realizowany do połowy 2023 roku.


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI