Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

PREFERENCYJNE POŻYCZKI DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej w ramach rządowego programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” kontynuuje udzielanie preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych oraz studentów i absolwentów szkół wyższych i średnich.

Maksymalna wysokość pożyczki dla jednej osoby wynosi obecnie 85 111,80 zł, a oprocentowania jedynie 0,44% w skali roku. Okres spłaty do 7 lat.

Osoby uprawnione do skorzystania ze wsparcia:

  • zarejestrowani bezrobotni,
  • absolwenci szkół średnich i studiów wyższych w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu,
  • studenci ostatniego roku studiów wyższych I i II stopnia.

Aby skorzystać z pożyczki, na dzień składania wniosku, należy spełniać następujące kryteria:

  • w przypadku studentów i absolwentów – nie wykonywać żadnej pracy zarobkowej,
  • w przypadku osób bezrobotnych – być zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadzić działalności gospodarczej (również zawieszonej).

 

Wniosek o pożyczkę można wypełnić i złożyć on-line: https://www.wsparcie-w-starcie.pl/logowanie

Szczegółowe informacje udzielane są również telefoniczne pod numerem +48 12 35 22 690.

 

Dodatkowe informacje:

  • działalność, którą chce się uruchomić, zostanie zarejestrowana na terenie jednego z 6 województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego lub łódzkiego.
  • zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel in blanco oraz najczęściej poręczenie 2 osób fizycznych (inne możliwości i szczegóły w Regulaminie).
  • z pożyczki można sfinansować większość wydatków na założenie i uruchomienie własnej firmy (wyposażenie, remonty, usługi…)
  • zachęcamy do korzystania z pomocnego kalkulatora pożyczek przygotowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego - http://wsparciewstarcie.bgk.pl/program/pozyczka-na-dzialalnosc/kalkulator/  

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej:

http://mfes.pl/pierwszy-biznes/wsparcie-w-starcie/pozyczka-podstawowa


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI