Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

POSZUKIWANI KANDYDACI NA SZKOLENIA Z EFS

 

 

POSZUKIWANI KANDYDACI NA SZKOLENIA Z EFS

 

Referat Pozyskiwania i Obsługi Funduszy (pok. 136)

pilnie poszukuje osób na szkolenia:

 

w wieku 30 lat i więcej, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

 

 • długotrwale bezrobotnych (pozostających bez pracy, gotowych do podjęcia pracy
  i aktywnie poszukujących zatrudnienia przez co najmniej 12 miesięcy),

 • z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności,

 • posiadających wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne – szkoła zawodowa, liceum, technikum,

 • powyżej 50 roku życia,

   

  - SZKOLENIE OKRESOWE DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY RZECZY (wymagane prawo jazdy kat. C uzyskane przed 10.09.2009 roku)

 

poniżej 30 roku życia, które:

 

 • nie pracują oraz posiadają status osoby bezrobotnej,

 • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

 • nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnianie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,

   

  W grupie osób do 25 roku życia wsparciem mogą zostać objęte osoby pozostające w rejestrach Grodzkiego Urzędu Pracy nie dłużej niż 4 miesiące (licząc od dnia rejestracji).

   

  - EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH POWYŻEJ 1 kV

  (kurs na uprawnienia SEP)

   

  - SPAWACZ W RÓŻNYCH TECHNIKACH /TIG, MAG, MIG/

   

  - KOSMETYCZKA

   

 • Szkoleniem może być objęta osoba bezrobotna posiadająca ustalony profil pomocy II.

   

 • Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu: (12) 68 68 136.


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI