Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

Wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO WM II

Grodzki Urząd Pracy  informuje o wstrzymaniu naboru wniosków  o  dofinansowanie  podjęcia  działalności  gospodarczej w ramach projektu ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (II), Kierunek – Praca” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Nabór zostanie wznowiony  od 01.08.2016 r. i będzie prowadzony w sposób ciągły do czasu  wyczerpania dostępnej w ramach projektu puli środków (informacje na stronie internetowej www.gupkrakow.pl oraz na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Urzędu).

Zgodnie z założeniami projektu, nabór będzie dotyczył wyłącznie osób bezrobotnych, powyżej 30 roku życia, spełniających jedno z poniższych kryteriów:

  • osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia przez co najmniej 12 miesięcy),
  • osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
  • osoby posiadające wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne – szkoła zawodowa, liceum, technikum,
  • osoby powyżej 50 roku życia.

 

Zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Pozyskiwania i Obsługi Funduszy pokój 136, telefon 12-68-68-136.


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI