Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

           

Grodzki Urząd Pracy informuje o trwającym naborze wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Wnioski należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu (pokój 119) bezterminowo, aż do wyczerpania środków.

 

Zgodnie z założeniami projektu, nabór dotyczy osób w przedziale wiekowym 18-29 lat.
W grupie osób do 25 roku życia wsparciem mogą być objęte osoby pozostające w rejestrach Grodzkiego Urzędu Pracy nie dłużej niż 4 miesiące
(licząc od dnia rejestracji).

 

Zainteresowanych organizatorów stażu i osoby bezrobotne prosimy o zapoznanie się z  następującymi dokumentami: 

- zasady rekrutacji i uczestnictwa  w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez   pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków - (III)”,

- informacja dla bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu i dla organizatora stażu,

- formularz wniosku.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Pozyskiwania i Obsługi Funduszy pokój 134, tel. 12-68-68-134.


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI