Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

NABÓR WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU – RPO WM (V)

Grodzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
/Działanie 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020/.

 

Wnioski należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu (pokój 119). Długość prowadzonego naboru uzależniona będzie od zaangażowania limitu środków na realizację staży.

 

Kandydaci na staż w projekcie „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (V)” powinni posiadać profil pomocy II, ustalony Indywidualny Plan Działania oraz przynależeć do jednej z grup osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

  • osób powyżej 50 roku życia,
  • osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
  • osób długotrwale bezrobotnych (pozostających bez pracy, gotowych do podjęcia pracy
    i aktywnie poszukujących zatrudnienia przez co najmniej 12 miesięcy),
  • osób o niskich kwalifikacjach (posiadających wykształcenie średnie lub niższe).

 

Wymóg spełnienia co najmniej jednego z powyższych kryteriów wynika z konieczności wykonania wskaźników na zaplanowanym w projekcie poziomie.

 

Zainteresowanych Organizatorów stażu i osoby bezrobotne prosimy o zapoznanie się
z następującymi dokumentami:


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

Forma aktywizacjiNazwa stanowiskaLokalizacjaWażność oferty
Staże z urzędu pracyPRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracySPECJALISTA DS. SZKOLEŃKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracySEKRETARKA MEDYCZNAKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracyPRACOWNIK DS. POMOCNICZCH W DZIALE KSIĘGOWOŚCIKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracyPRACOWNIK BIUROWYKrakówod:
do: 2019-05-20
2
Staże z urzędu pracySPECJALISTA DO SPRAW MARKETINGU I HANDLUKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracyMŁODSZY REFERENT DS. KSIĘGOWYCHKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracyFIZJOTERAPEUTAKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracyMŁODSZY REFERENT DS. KSIĘGOWYCHKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracyASYSTENT BIUROWYKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Oferta dla niepełnosprawnych
od: do:
oferty-pracy-oferta-nieistnieje-naglowek
oferty-pracy-oferta-nieistnieje