Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

NABÓR WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DOT. GRUPY WIEKOWEJ 30+

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie – Referat Pozyskiwania i Obsługi Funduszy wznawia nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach realizacji projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV)” /Działanie 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego/.

 

Adresatami wsparcia są:

 

Kobiety i mężczyźni w wieku 30 lat i więcej pozostający bez pracy i posiadający status osoby bezrobotnej oraz spełniający jedno z poniższych kryteriów:

 

  • Osoby powyżej 50 r.ż.,

  • Osoby o niskich kwalifikacjach,

  • Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,

 

Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w stażu jest ponadto ustalony II profil pomocy

Jednocześnie informujemy, iż w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski Organizatorów ze wskazaniem kandydata własnego.

 

Urząd informuje, że rozpatrując wnioski preferuje Organizatorów deklarujących zatrudnienie kandydata po zakończeniu stażu (zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na okres min. 3 mies.
w wymiarze co najmniej ½ etatu).

 

Urząd podkreśla, że organizatorzy zobligowani są do skierowania bezrobotnego rozpoczynającego staż na badania potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku wskazanym w umowie oraz dostarczenia do 30 dni od jej zawarcia odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. Obowiązek udokumentowania dotyczy również przeszkolenia z zakresu BHP i p. poż. Koszty w/w usług ponosi Organizator.

 

Serdecznie zapraszamy chętnych Organizatorów do zapoznania się z zasadami organizacji stażu oraz złożenia wniosku (pok. 119 – Dziennik Podawczy).

  •  

Formularze w formie druku dostępne są w pokoju 134.

 


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI