Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA/ DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY - EFS

 

NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA/ DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY  - EFS

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uprzejmie informuje, że począwszy od 01.06.2018 r. wnioski
o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy realizowane będą WYŁĄCZNIE w ramach realizacji projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 8.1 RPO WM).

Urząd podkreśla, że zatrudnienie na doposażonym stanowisku pracy dotyczyć będzie wyłącznie osób spełniających kryterium grupy docelowej projektu:

  • Osób powyżej 50 r.ż.,
  • Osób z niepełnosprawnościami, 
  • Osób o niskich kwalifikacjach (posiadających wykształcenie co najwyżej średnie – do
    ISCED-3),
  • Osób długotrwale pozostających bez pracy.

 


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI