Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA/ DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY - EFS

Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uprzejmie informuje, że nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV)” z dniem 12 września 2018 r. zostaje wstrzymany do odwołania.


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI