Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2019 r.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2019 r.

 

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r.

w godzinach i dniach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku 7:45 do 14:45 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).

Wnioski w formie papierowej oraz w formie elektronicznej złożone poza wyznaczonym terminem będą rozpatrywane negatywnie.

 

Urząd zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu naboru wniosków.

 

Wniosek wraz z załącznikami (zgodny z ustalonym wzorem) można złożyć w formie papierowej osobiście, drogą pocztową, za pośrednictwem kuriera lub elektronicznej przez platformę ePUAP, a także w formie dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym.

 

 

Dokumenty do pobrania:

- wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (.doc .pdf)

- załącznik nr 1 do wniosku - Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące uzyskanej pomocy de minimis (.doc)

- załącznik nr 2 do wniosku- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (.xls .pdf)

- załącznik nr 3 do wniosku - program kształcenia ustawicznego (.doc .pdf)

- Zasady przyznawania przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie środków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 r. (.pdf)

- Załącznik nr 1 do Zasad - Karta oceny merytorycznej dla każdej osoby wskazanej we wniosku o przyznanie środków z KFS (.pdf)


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

Forma aktywizacjiNazwa stanowiskaLokalizacjaWażność oferty
Staże z urzędu pracyREFERENTKrakówod:
do: 2019-02-28
1
Staże z urzędu pracyPRACOWNIK DS. POMOCNICZCH W DZIALE KSIĘGOWOŚCIKrakówod:
do: 2019-02-22
1
Staże z urzędu pracySPECJALISTA DO SPRAW MARKETINGU I HANDLUKrakówod:
do: 2019-02-18
1
Staże z urzędu pracyASYSTENTKA ZARZĄDUKrakówod:
do: 2019-02-28
1
Staże z urzędu pracyPRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJKrakówod:
do: 2019-02-22
1
Staże z urzędu pracyPRACOWNIK SEKRETARIATU (ADMINISTRACYJNO BIUROWY)Krakówod:
do: 2019-03-01
1
Staże z urzędu pracyASYSTENT BIUROWYKrakówod:
do: 2019-02-28
1
Staże z urzędu pracyPRACOWNIK BIUROWYKrakówod:
do: 2019-02-22
2
Staże z urzędu pracySPECJALISTA DO SPRAW MARKETINGU I HANDLUKrakówod:
do: 2019-02-18
1
Staże z urzędu pracySEKRETARKA MEDYCZNAKrakówod:
do: 2019-02-28
1
Oferta dla niepełnosprawnych
od: do:
oferty-pracy-oferta-nieistnieje-naglowek
oferty-pracy-oferta-nieistnieje