Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)”

Grodzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej
w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

Wnioski należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu (pokój 119) w terminie 01.08.2017 – 10.08.2017 r.  Zgodnie z założeniami projektu nabór dotyczy osób powyżej 30 r.ż. (dla których ustalono II lub I profil pomocy), spełniających co najmniej 1 z niżej wymienionych kryteriów:

  • Osoba długotrwale bezrobotna pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca pracy przez co najmniej 12 miesięcy,

  • Osoba o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do średniego włącznie – poziom ISCED-3),

  • Osoba z niepełnosprawnościami,

  • Osoba powyżej 50 r.ż.

Wnioski złożone przez osoby niespełniające kryterium grupy docelowej projektu będą odrzucane bez rozpatrzenia.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Dodatkowe informacje: pok. 136, tel. 12 68 68 136.


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI