Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalnosci gospodarczej dotyczy tylko osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat


  

 

 

Dotacja dla osób poniżej 30 roku życia

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Poddziałania 1.1.2  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wnioski kompletne, trwale spięte należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu (pokój 119) 

w terminie od 12.02.2018 r. – 23.02.2018 r.

Urząd zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu naboru wniosków

Zgodnie z założeniami projektu, nabór dotyczy wyłącznie osób w przedziale wiekowym 18-29 lat. W grupie osób do 25 roku życia wsparciem mogą być objęte osoby pozostające w rejestrach Grodzkiego Urzędu Pracy nie dłużej niż 4 miesiące (licząc od dnia rejestracji).

Zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

    • formularz wniosku wraz z załącznikiem nr 1 (.doc .pdf )

    • Załącznik nr 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.xls.pdf) - wzór wypełnienia znajduje się w siedzibie urzędu w gablocie przed pok. 136

    • Formularz oceny wniosku

UWAGA: Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające: wykształcenie (świadectwo szkolne, dyplom), kwalifikacje (zaświadczenia, certyfikaty), doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy itp.) referencje, posiadanie tytułu do lokalu w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza (przedwstępna umowa najmu, umowa użyczenia lub akt właśności) oraz podjęte przedsięwzięcia w kierunku uruchomienia działalności tj. listy intencyjne i umowy przedwstępne z podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi.

Szczegółowych informacji na temat procedury przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej można uzyskać w w pokoju 136, tel. 12 68-68-136.


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI