Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE BEZROBOTNEMU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – WYŁĄCZNIE DLA OSÓB DO 29 r. ż. /EFS/


 

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.2  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin końcowy naboru uzależniony będzie od zaangażowania środków na wypłatę dofinansowań.

 

Zgodnie z założeniami projektu, nabór dotyczy wyłącznie osób w przedziale wiekowym 18-29 lat. W grupie osób do 25 roku życia wsparciem mogą zostać objęte osoby pozostające w rejestrach Grodzkiego Urzędu Pracy nie dłużej niż 4 miesiące (licząc od dnia rejestracji do czasu zawarcia umowy – przewidywany czas realizacji procedury ok. 2 miesięcy). Zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

 

 

Kompletne wnioski (z zał. 1-4) należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu (pokój 119)
 

UWAGA: Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie (świadectwo szkolne, dyplom), kwalifikacje (zaświadczenia, certyfikaty), doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy itp.) referencje, posiadanie tytułu do lokalu w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza (przedwstępna umowa użyczenia, najmu lub akt własności) oraz podjęte przedsięwzięcia w kierunku uruchomienia działalności tj. listy intencyjne i umowy przedwstępne z podmiotami gospodarczymi
i osobami fizycznymi.

 

Urząd przypomina, że złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku stawiania się w wyznaczonych przez Urząd terminach w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia zatrudnienia.

 

Szczegółowe informacje na temat procedury przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej można uzyskać w pokoju 136, tel. 12 68-68-136

 

SZCZEGÓŁY NA TEMAT PROJEKTU


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI