Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

Nabór wniosków: 1.o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska prac; 2. o organizowanie prac interwencyjnych

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków:

1. o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, zgodnie z obowiązującymi w 2018 r.  Zasadami refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy .
 

Materiały do pobrania:

  • Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia

  • Zasady refundowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

Szczegółowych informacji w sprawie naboru udziela pracownik Referatu Programów Rynku Pracy pok. 211 Urzędu (tel. 12 68 68 211)

    •  

2. o organizowanie prac interwencyjnych

Materiały do pobrania:

  • Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych

  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

Szczegółowych informacji w sprawie naboru udziela pracownik Referatu Programów Rynku Pracy pok. 214 a Urzędu (tel. 12 68 68 284)


 

Termin naboru wniosków – do wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy.


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI