Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

Nabór na szkolenia grupowe

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór na szkolenia grupowe według załączonego planu szkoleń grupowych.  

Zgłoszenia na szkolenia należy składać osobiście w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w podanych w planie szkoleń terminach zapisów:

 

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, zgodnie z załączonym planem szkoleń grupowych, prowadzi również nabory na szkolenia realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

  • „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)” – Poddziałanie 1.1.2 PO WER (grupa docelowa projektu: osoby młode do 29 r.ż. - kat. NEET)

 

 

  • „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)” – Działanie 8.1 RPO WM (grupa docelowa projektu: osoby powyżej 30 r.ż., w tym: osoby długotrwale pozostające bez pracy, powyżej 50 r.ż., osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach)

Treści powiązane:


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI