Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

KOMUNIKAT: DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PONIŻEJ 30 LAT Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

 

KOMUNIKAT: DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PONIŻEJ 30 LAT

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

prowadzony przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach projektu 
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Poddziałania 1.1.2
 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

zostaje wydłużony i prowadzony będzie w sposób ciągły do wyczerpania limitu środków przyznanych na rok 2017 !!!


 

Kompletne wnioski (z zał. 1-3) należy składać na

Dzienniku Podawczym Urzędu (pokój 119) 

(O terminie zakończenia naboru poinformujemy zainteresowanych odrębnym komunikatem)


 

Zgodnie z założeniami projektu, nabór dotyczy wyłącznie osób w przedziale wiekowym 18-29 lat. W grupie osób do 25 roku życia wsparciem mogą być objęte osoby pozostające w rejestrach Grodzkiego Urzędu Pracy nie dłużej niż 4 miesiące (licząc od dnia rejestracji). Zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:


 

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)”

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej – informacje ogólne (.doc , .pdf)

Zasady dla osób ubiegających się o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej (.doc , .pdf)

Wniosek o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej + załącznik nr 1 (.doc , .pdf)

Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis /załącznik nr 2

Formularz oceny wniosku /załącznik nr 3/ (.doc , .pdf)

UWAGA: Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające: wykształcenie (świadectwo szkolne, dyplom), kwalifikacje (zaświadczenia, certyfikaty), doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy itp.), tytuł do lokalu w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza (przedwstępna umowa użyczenia, najmu lub akt właśności) oraz podjęte przedsięwzięcia w kierunku uruchomienia działalności tj. listy intencyjne i umowy przedwstępne z odbiorcami i dostawcami.

Informujemy, że dodatkowe dokumenty niezbędne do oceny i właściwego rozpatrzenia wniosków wynikają z powyższego formularza (zał.3).


 

Szczegółowych informacji na temat procedury przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej można uzyskać w w pokoju 136, tel. 12 68-68-136.  


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

Forma aktywizacjiNazwa stanowiskaLokalizacjaWażność oferty
Staże z urzędu pracyASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCIKrakówod:
do: 2017-10-31
1
Staże z urzędu pracyMAGAZYNIERKrakówod:
do: 2017-10-31
1
Staże z urzędu pracyPRACOWNIK BIUROWY - ASYSTENT ADMINISTRATORA NIERUCHOMOŚCIKrakówod:
do: 2017-10-31
1
Staże z urzędu pracyLABORANTKrakówod:
do: 2017-10-31
1
Staże z urzędu pracyMAGAZYNIERKrakówod:
do: 2017-10-31
1
Staże z urzędu pracyPRACOWNIK DZIAŁU FINANSOWEGOKrakówod:
do: 2017-10-31
1
Staże z urzędu pracyTECHNIK ADMINISTRACJIKrakówod:
do: 2017-10-31
1
Staże z urzędu pracyPRACOWNIK BIUROWYKrakówod:
do: 2017-10-31
1
Staże z urzędu pracyREFERENT WYDZIAŁU ADMINISTRACJIKrakówod:
do: 2017-10-31
1
Staże z urzędu pracyLABORANTKrakówod:
do: 2017-10-28
1
Oferta dla niepełnosprawnych
od: do:
oferty-pracy-oferta-nieistnieje-naglowek
oferty-pracy-oferta-nieistnieje