Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

Komunikat dot. wniosków o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Funduszu Pracy oraz wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

UWAGA:

 

Komunikat dot. wniosków o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Funduszu Pracy oraz wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uprzejmie informuje, że w związku z uchyleniem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, zawieszone do odwołania zostają terminy rozpatrywania złożonych wniosków i podpisywania umów wymienionych wyżej form wsparcia.

 

Terminy naborów ww. wniosków zostaną ogłoszone po opublikowaniu rozporządzenia wykonawczego.

 

Informacja o wejściu w życie nowych przepisów wykonawczych oraz wznowieniu rozpatrywania wniosków i zawierania umów, będzie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, oraz dostępna dla indywidualnych wnioskodawców i pracodawców w siedzibie urzędu, odpowiednio:

 

w pok. 136 – dofinansowanie podjęcia działalności ze środków EFS oraz

w pok. 211 – dofinansowanie podjęcia działalności ze środków Funduszu Pracy i refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

Do wglądu pismo z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lipca 2017 r.

 


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

Forma aktywizacjiNazwa stanowiskaLokalizacjaWażność oferty
Staże z urzędu pracyTECHNIK PRAC BIUROWYCHKrakówod:
do: 2017-11-04
5
Staże z urzędu pracyLABORANT CHEMICZNYKrakówod:
do: 2017-11-03
1
Staże z urzędu pracyKOORDYNATOR USŁUG JĘZYKOWYCH PRACOWNIK BIUROWYKrakówod:
do: 2017-11-03
1
Staże z urzędu pracyPROGRAMISTA APLIKACJIKrakówod:
do: 2017-11-04
1
Staże z urzędu pracyINŻYNIER ROLNICTWAKrakówod:
do: 2017-11-04
1
Staże z urzędu pracyOPIEKUNKA DZIECIĘCAKrakówod:
do: 2017-11-04
1
Staże z urzędu pracyPOZOSTALI PRACOWNICY DZIAŁÓW KADR/ PRACOWNIK DZIAŁU KADRKrakówod:
do: 2017-11-09
1
Staże z urzędu pracyHIGIENISTKA/ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNAKrakówod:
do: 2017-11-09
1
Staże z urzędu pracyPRACOWNIK ADMINISTRACYJNYKrakówod:
do: 2017-11-09
1
Staże z urzędu pracyPRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWYKrakówod:
do: 2017-11-10
2
Oferta dla niepełnosprawnych
od: do:
oferty-pracy-oferta-nieistnieje-naglowek
oferty-pracy-oferta-nieistnieje