Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

Komunikat dot. wniosków o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Funduszu Pracy oraz wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

UWAGA:

 

Komunikat dot. wniosków o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Funduszu Pracy oraz wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uprzejmie informuje, że w związku z uchyleniem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, zawieszone do odwołania zostają terminy rozpatrywania złożonych wniosków i podpisywania umów wymienionych wyżej form wsparcia.

 

Terminy naborów ww. wniosków zostaną ogłoszone po opublikowaniu rozporządzenia wykonawczego.

 

Informacja o wejściu w życie nowych przepisów wykonawczych oraz wznowieniu rozpatrywania wniosków i zawierania umów, będzie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, oraz dostępna dla indywidualnych wnioskodawców i pracodawców w siedzibie urzędu, odpowiednio:

 

w pok. 136 – dofinansowanie podjęcia działalności ze środków EFS oraz

w pok. 211 – dofinansowanie podjęcia działalności ze środków Funduszu Pracy i refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

Do wglądu pismo z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lipca 2017 r.

 


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI