Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

KOMUNIKAT:

Grodzki Urząd Pracy uprzejmie informuje, że nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczejw ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

wyznaczony w terminie od dnia 20.07.2017 – 31.07.2017 r. zostaje anulowany.


 

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r, w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. poz.1380),

prosimy o nieskładanie wniosków na dzienniku podawczym w p.119


 

Nowe formularze wniosków wraz z załącznikami oraz

zasady przyznawania ww. środków będą udostępnione do pobrania

w siedzibie urzędu (p.136) i na stronie internetowej GUP

od dnia 24.07.2017 r.


 

Nowy termin naboru składania ww. wniosków

dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej

urząd wyznacza od 01.08.2017 r. do 10.08.2017 r.


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI