Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW”

WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW”

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że nabór wniosków o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (II)” (Działanie 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020) będzie prowadzony do dnia 07.12.2016 r. włącznie. Z uwagi na czas trwania oraz złożoność procedury przyznawania środków, wnioski złożone w tym terminie oraz pozytywnie zaopiniowane, będą realizowane z początkiem roku 2017. Przewidywany termin wznowienia naboru planowany jest na styczeń 2017 r., dokładna data zostanie ogłoszona na stronie internetowej Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI