Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

Zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat „Najważniejsze elementy biznesplanu, które można wykorzystać we wniosku o dotację z urzędu pracy”

Organizowane przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie w dniu 8.12.2016 r. spotkanie „Najważniejsze elementy biznesplanu, które można wykorzystać we wniosku o dotację z urzędu pracy”, będzie miało taki sam zakres tematyczny jak spotkanie organizowane pod tym samym tytułem w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W spotkaniu mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat budowy (struktury) biznesplanu, najważniejszych elementów, które powinien zawierać oraz uzyskać odpowiedzi na pytania: Co to jest biznesplan, Jakie są jego funkcje i W jakim celu się go tworzy? Ponadto na szkoleniu zostaną omówione poszczególne elementy biznesplanu, takie jak: plan marketingowy, plan finansowy, cele krótko i długoterminowe przedsięwzięcia. Informacje, przedstawione będą pod kątem możliwości ich wykorzystania we wniosku o dotację z Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Zaznaczyć należy, że tworzenie biznesplanu nie jest obligatoryjne przy ubieganiu się o dotację
z Urzędu, jego przygotowanie może jedynie ułatwić uzyskanie dotacji. Wniosek zawiera pewne elementy biznesplanu takie jak: opis przedsięwzięcia, kalkulacja kosztów związanych
z podjęciem działalności, przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności, specyfikację wydatków. Załączony do wniosku o dotację biznesplan może więc być dodatkowym atutem przy jego ocenie.

Przygotowanie biznesplanu może również pomóc osobie planującej rozpoczęcie działalności dokonanie oceny: czy planowana działalność gospodarcza jest opłacalna, jakie mogą pojawić się szanse i zagrożenia rynkowe, czy posiadane środki na jej uruchomienie są wystarczające ?

Osoby zainteresowane spotkaniem serdecznie zapraszamy.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prowadzone są zapisy pod nr tel. 12 68 68 109.

 

Miejsce spotkania: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34 Kraków, pok. 231.

Termin: 8.12.2016 r. (czwartek), godz. 9.00

Czas trwania: 9.00-11.00

Liczba miejsc: 30 (zapisy pod numerem telefonu 12 68 68 109).

 


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI