Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez Pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (V)” – RPO WM

Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez Pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (V)” – RPO WM

 

Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (V)” /Działanie 8.1 RPO WM/. W ramach projektu Urząd zrefunduje część kosztów związanych z wynagrodzeniami 30 osób bezrobotnych włączonych do projektu, pod warunkiem zatrudnienia na okres 6 miesięcy oraz utrzymania w zatrudnieniu przez dalsze 3 miesiące.

Urząd przypomina, że grupą docelową projektu są osoby posiadające status osoby bezrobotnej, ustalony profil II, Indywidualny Plan Działania z adnotacją o celowości objęcia wsparciem oraz przynależące do co najmniej 1 z poniższych grup osób bezrobotnych:

  • osoba powyżej 50 r.ż.,
  • osoba długotrwale pozostająca bez pracy (12 miesięcy),
  • osoba o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED-3 – wykształcenie średnie),
  • osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

 

Dokumenty do pobrania:


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

Forma aktywizacjiNazwa stanowiskaLokalizacjaWażność oferty
Staże z urzędu pracyPRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracySPECJALISTA DS. SZKOLEŃKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracySEKRETARKA MEDYCZNAKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracyPRACOWNIK DS. POMOCNICZCH W DZIALE KSIĘGOWOŚCIKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracyPRACOWNIK BIUROWYKrakówod:
do: 2019-05-20
2
Staże z urzędu pracySPECJALISTA DO SPRAW MARKETINGU I HANDLUKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracyMŁODSZY REFERENT DS. KSIĘGOWYCHKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracyFIZJOTERAPEUTAKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracyMŁODSZY REFERENT DS. KSIĘGOWYCHKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracyASYSTENT BIUROWYKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Oferta dla niepełnosprawnych
od: do:
oferty-pracy-oferta-nieistnieje-naglowek
oferty-pracy-oferta-nieistnieje