Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

Małopolskie Programy Regionalne

 

Małopolski Program Regionalny  „KONSERWATOR” 

Program skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w  Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, z ustalonym II profilem pomocy, w szczególności kobiet i osób długotrwale bezrobotnych. Zgodnie z założeniami programu:  poprzez udział w 6-miesięcznych stażach  organizowanych  w instytucjach kultury i/lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz ochrony tradycji kulturowej, zachowania i rewitalizacji substancji zabytkowej oraz ochrony krajobrazu kulturowego,   doświadczenie  zawodowe    zdobędzie   20 osób.

Całkowita kwota środków   na realizację programu w 2019 r. wynosi  : 180,0 tys zł

Oferty dostępne u pośredników pracy sala 100,101.

 

Małopolski Program Regionalny   „ Firma+1”

jest programem w którym pomoc  w zatrudnieniu pracownika otrzymają mikro i mali przedsiębiorcy. Program ten stanowi odpowiedź na potrzeby dwóch grup, z jednej strony wspiera osoby bezrobotne w procesie aktywizacji zawodowej z drugiej jest narzędziem, dzięki któremu małe lolalne firmy pozyskają stażystów lub zatrudnią pracownika. W ramach   programu: refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy , prac interwencyjnych, stażu zawodowego  

wsparciem  zostanie objętych 16 osób  bezrobotnych  w wieku 40 lat i więcej, kobiety i osoby długotrwale bezrobotne.

Całkowita kwota środków   na realizację programu  w 2019 r. wynosi : 208,0 tys zł.

Szczegółowe informacje  pok 211 tel. 12 68 68 211.

 


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

Forma aktywizacjiNazwa stanowiskaLokalizacjaWażność oferty
Staże z urzędu pracyPRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracySPECJALISTA DS. SZKOLEŃKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracySEKRETARKA MEDYCZNAKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracyPRACOWNIK DS. POMOCNICZCH W DZIALE KSIĘGOWOŚCIKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracyPRACOWNIK BIUROWYKrakówod:
do: 2019-05-20
2
Staże z urzędu pracySPECJALISTA DO SPRAW MARKETINGU I HANDLUKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracyMŁODSZY REFERENT DS. KSIĘGOWYCHKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracyFIZJOTERAPEUTAKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracyMŁODSZY REFERENT DS. KSIĘGOWYCHKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Staże z urzędu pracyASYSTENT BIUROWYKrakówod:
do: 2019-05-20
1
Oferta dla niepełnosprawnych
od: do:
oferty-pracy-oferta-nieistnieje-naglowek
oferty-pracy-oferta-nieistnieje