Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

Grodzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)”

Grodzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej
w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

Wnioski należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu (pokój 119) w terminie 20.07.2017 – 31.07.2017 r. Zgodnie z założeniami projektu nabór dotyczy osób powyżej 30 r.ż. (dla których ustalono II lub I profil pomocy), spełniających co najmniej 1 z niżej wymienionych kryteriów:

  • Osoba długotrwale pozostająca bez pracy,
  • Osoba o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do średniego włącznie – poziom ISCED-3),
  • Osoba z niepełnosprawnościami,
  • Osoba powyżej 50 r.ż.

Wnioski złożone przez osoby niespełniające kryterium grupy docelowej projektu będą odrzucane bez rozpatrzenia.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Dodatkowe informacje: pok. 136, tel. 12 68 68 136.


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI