Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

DOTACJE Z EFS: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej (RPO WM IV)

DOTACJE Z EFS: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 realizowanego od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r.

Nabór dotyczy tylko osób w wieku powyżej 30 lat, które mają orzeczony stopień niepełnosprawności lub/i są powyżej 50 roku życia.

DLA WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH GRUP DOCELOWYCH REALIZOWANYCH PROJEKTÓW W 2019 R., TERMINY NABORU ZOSTANĄ WSKAZANE W ODRĘBNYM KOMUNIKACIE.

Wnioski kompletne wraz z zał. 1-3 (trwale spięte) należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu (pokój 119) w terminie od dnia 04.02.2019 r. do wyczerpania limitu środków.

Udzielenie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przewidziano dla 30 osób bezrobotnych.

Zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

 

UWAGA: Do wniosku należy dołączyć wynikające z formularza oceny, kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie (świadectwo szkolne, dyplom), kwalifikacje (zaświadczenia, certyfikaty), doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy itp.) referencje, posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza (przedwstępna umowa użyczenia, umowa najmu lub akt własności) oraz podjęte przedsięwzięcia w kierunku uruchomienia działalności, tj. listy intencyjne i umowy przedwstępne z podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi.

Ocenie merytorycznej poddawane będą wyłącznie wnioski od osób posiadających ustalony profil pomocy oraz założony Indywidualny Plan Działania.

Urząd przypomina, że złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku stawiennictwa w wyznaczonych przez Urząd terminach w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia zatrudnienia.

Szczegółowych informacji na temat procedury przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej można uzyskać w pok. 136, tel. 12 68 68 136.


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

Forma aktywizacjiNazwa stanowiskaLokalizacjaWażność oferty
Staże z urzędu pracyPOMOC KSIĘGOWA (ASYSTENT)Krakówod:
do: 2019-07-05
1
Staże z urzędu pracyPOMOC ADMINISTRACYJNAKrakówod:
do: 2019-07-10
1
Staże z urzędu pracyKWALIFIKOWANY OPIEKUN EKSPOZYCJI, LABORANTKrakówod:
do: 2019-07-11
1
Staże z urzędu pracySEKRETARKAKrakówod:
do: 2019-07-12
2
Staże z urzędu pracyASYSTENTKA ZARZĄDUKrakówod:
do: 2019-06-24
1
Staże z urzędu pracySPECJALISTA DS. SZKOLEŃKrakówod:
do: 2019-06-24
1
Staże z urzędu pracySEKRETARKA MEDYCZNAKrakówod:
do: 2019-06-24
1
Staże z urzędu pracyPRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJKrakówod:
do: 2019-06-24
1
Staże z urzędu pracySPECJALISTA DO SPRAW MARKETINGU I HANDLUKrakówod:
do: 2019-06-24
1
Staże z urzędu pracyPOMOC KSIĘGOWEGOKrakówod:
do: 2019-07-05
1
Oferta dla niepełnosprawnych
od: do:
oferty-pracy-oferta-nieistnieje-naglowek
oferty-pracy-oferta-nieistnieje