Nawigacja Nawigacja

Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych

Archiwalna strona GUP Kraków Archiwalna strona GUP Kraków

Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Powrót

DOTACJE DLA OSÓB PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA


  

 

PO WER III - Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.2  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Referat Pozyskiwania i Obsługi Funduszy prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu jw.

tylko dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat 

Wnioski kompletne trwale-spięte

należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu (pokój 119)

w terminie od 09.04.2018 r. – 25.04.2018 r.

 

W grupie osób do 25 roku życia wsparciem mogą być objęte osoby pozostające w rejestrach Grodzkiego Urzędu Pracy nie dłużej niż 4 miesiące (licząc od dnia rejestracji).

Zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

    • formularz wniosku wraz z załącznikiem nr 1 (doc.pdf)

    • Załącznik nr 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.xls.pdf) - wzór wypełnienia znajduje się w siedzibie urzędu w gablocie przed pok. 136

    • Formularz oceny wniosku

 

UWAGA: Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające: wykształcenie (świadectwo szkolne, dyplom), kwalifikacje (zaświadczenia, certyfikaty), doświadczenie zawodowe(świadectwa pracy, umowy itp.) referencje, posiadanie tytułu do lokalu w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza (przedwstępna umowa najmu, umowa użyczenia lub akt właśności) oraz podjęte przedsięwzięcia w kierunku uruchomienia działalności tj. listy intencyjne i umowy przedwstępne z podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi.


 

Szczegółowych informacji na temat procedury przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej można uzyskać w w pokoju 136, tel. 12 68-68-136.


Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe Aktualnie obowiązujące rachunki bankowe

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI