Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

Bony szkoleniowe

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie  w związku z otrzymaniem dodatkowych środków Funduszu Pracy ogłasza  nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia   Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z ...

NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA/ DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY - EFS

Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uprzejmie informuje, że nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV)” z dniem 12...

Zapraszamy na „SPOTKANIE INFORMACYNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ZAINTERSOWNYCH PODJĘCIEM WŁASNEJ DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ”

  Program: 10.00 – 11.00  Najważniejsze elementy biznesplanu,  które można wykorzystać we wniosku o dotację z urzędu pracy   11.00 - 11.10 Przerwa   11.10 – 12.10  I nformacje na temat sposobu uzupełnienia...

BEZPŁATNY KURS: OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO Z WYMIANĄ BUTLI GAZOWEJ

    masz 18 – 25 lat nie uczysz się i nie pracujesz nie masz kwalifikacji zawodowych   zgłoś się do Ośrodka Szkolenia...

Referat Poradnictwa Zawodowego Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zaprasza na zajęcia grupowe:

  Termin zajęć Temat zajęć Charakterystyka zajęć Termin przyjmowania zgłoszeń 14.09.2018 r. Internet jako narzędzie poszukiwania pracy Zajęcia przygotowujące do...

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI