Aktualności, Wydarzenia, Informacje Aktualności, Wydarzenia, Informacje

WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB DO 29 r.ż.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że z uwagi na pełne zaangażowanie środków zaplanowanych na realizację zadania „Organizacja staży”, nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej...

DOTACJE DLA OSÓB PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA

     PO WER III - Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

Nabór wniosków: 1.o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska prac; 2. o organizowanie prac interwencyjnych

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków: 1. o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, zgodnie z obowiązującymi w 2018 r.  Zasadami refundacji ze...

Formy aktywizacji Formy aktywizacji

BRAK FORM AKTYWIZACJI