INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU: Stanowisko urzędnicze – inspektor( windykacja)

  INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU     Dział Finansowo - Księgowy   Stanowisko urzędnicze – inspektor( windykacja) 1 etat ...

INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU: Stanowisko urzędnicze – inspektor( obsługa księgowa budżetu)

Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w GUP w Krakowie         INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU ...

Informacja - KFS

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że ze względu na liczbę złożonych wniosków, których łączny koszt przekracza dostępne środki finansowe Urzędu, wstrzymuje od dnia 13.02.2018 r. przyjmowanie...

NABÓR WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU w ramach PO WER

  Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach realizacji projektu „Aktywizacja osób...

Projekt "Kierunek Kariera"

Szkolenia za bony w Małopolsce Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd...

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ.271.21.2018.BK Szkol.Ind

Nr. zam.:OZ.271.21.2018.BK Szkol.Ind. Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracyw w Krakowie   Protokół z wykonanych...

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO/A PRACY: stanowisko urzędnicze – inspektor (windykacja) – 1 etat

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w GUP w Krakowie   DYREKTOR GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków ...

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO/A PRACY: stanowisko urzędnicze – inspektor ( obsługa księgowa budżetu) – 1 etat

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w GUP w Krakowie   DYREKTOR GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków ...