Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail

Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail

Wszystkich pracodawców z terenu i okolic Miasta Krakowa zachęcamy do skorzystania z usług  bezpłatnego pośrednictwa pracy świadczonego przez Grodzki Urząd Pracy. O wyborze powiatowego urzędu pracy, który będzie odpowiedzialny za realizacje rekrutacji, decyduje pracodawca.

Ważne informacje:

  • pracodawca zgłasza ofertę pracy  tylko do jednego wybranego  powiatowego urzędu pracy
  • powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne oraz wyznanie lub orientację seksualną
  • powiatowy urząd pracy może nie przyjąć oferty pracy od pracodawcy,  w szczególności jeżeli okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.
  • Ofertę pracy może złożyć do urzędu wyłącznie pracodawca lub osoba  przez niego upoważniona.

Zgłoszenia wolnego miejsca zatrudnienia mogą Państwo dokonać m.in.:

za pomocą strony internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia www.praca.gov.pl wypełniając formularz zgłoszenia oferty pracy on-line.

przesyłając wypełniony druk oferty faksem pod numer 12 68 68 256, 12 68 68 259

lub drogą elektroniczną: marketing@gupkrakow.plpraca@gupkrakow.plkrkr@praca.gov.pl (formularz oferty pracy pobierz tutaj: .doc, .pdf)

osobiście w siedzibie Urzędu Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34, Referat Marketingu Usług Urzędu pokój nr 200,  I piętro (formularz oferty pracy pobierz tutaj:  .doc, .pdf)

telefonicznie pod numerem: 12 68 68 200 .

Pracodawca może złożyć ofertę pracy w dowolny sposób, podając jednak pełen zakres informacji, jakie oferta pracy musi zawierać, o których mowa w §6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w spawie szczegółowych warunków oraz trybów i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.

Informacje dotyczące  złożenia oferty pracy w celu uzyskania informacji starosty o lokalnym rynku pracy znajdziesz tutaj.

 

Szczegółowych  informacji udziela:

Referat Marketingu Usług Urzędu pok. 200

ul Wąwozowa 34

31-752 Kraków

tel. 12 68 68 200

marketing@gupkrakow.pl