Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

CELEM SKRÓCENIA CZASU OCZEKIWANIA NA WYDANIE

WPISANYCH DO EWIDENCJI OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI,

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE PROPONUJE SKŁADANIE

W/W OŚWIADCZEŃ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

OŚWIADCZENIA MOŻNA WYPEŁNIĆ I WYSŁAĆ ZA POŚREDNICTWEM PORTALUPRACA.GOV.PL.  

SPOSÓB POSTĘPOWANIA:

Rejestracja oświadczeń odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowejwww.praca.gov.pl według poniższego schematu:

  1. wejdź na stronę www.praca.gov.pl
  2. wybierz na stronie głównej „Zatrudnianie cudzoziemców”
  3. wybierz „Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom”
  4. z dostępnej listy urzędów wybierz Grodzki Urząd Pracy
  5. przejdź do edycji wniosku,
  • wypełnij go,
  • dołącz załączniki (opłata, kserokopie paszportu)
  • wyślij

 

!!! Załączniki należy dołączyć po kompletnym wypełnieniu wniosku, na końcu, przed jego podpisaniem podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

OŚWIADCZENIA POWINNY BYĆ OPATRZONE KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM ALBO PROFILEM ZAUFANYM EPUAP

 (ODBIÓR OŚWIADCZEŃ WYŁĄCZNIE OSOBISTY!)