Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Informacje o projektach skierowanych do pracodawców i przedsiębiorców realizowane przez instytucje zewnętrzne (przez partnerów Urzędu)

Projekt dla przedsiębiorstw „Work & Life Balance Hub” więcej

Projekt „Work & Life Balance Hub” jest realizowany na terenie całej Polski na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie: 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie działania mają na celu wzmocnienie stosowania zasady równości szans płci w zakresie dostępu do zatrudnienia i rozwoju kariery, tak aby każda firma zwiększyła swoją efektywność i konkurencyjność na rynku poprzez wykorzystanie różnorodności kapitału ludzkiego – Kobiet i Mężczyzn.

DO KOGO KIEROWANY JEST PROJEKT:

Działania w projekcie są skierowanie do 400 małych przedsiębiorstw (40+360), które zatrudniają od 10 do 49 pracowników włącznie (z branży usługowej, handlowej, przemysłowej i budowlanej).

Bezpośrednią grupą odbiorców są:

  • właściciele i właścicielki przedsiębiorstw
  • zarządy i rady nadzorcze
  • osoby związane z polityką kadrową i zasobów ludzkich
  • osoby związane z procesem rekrutacji wewnątrz przedsiębiorstwa jak i firmy zewnętrzne
  • dyrektorzy i dyrektorki, kierownicy i kierowniczki zarządzające personelem przedsiębiorstwa
  • pracownice i pracownicy przedsiębiorstwa
  • potencjalni pracownicy i pracownice oraz kontrahenci planujący współpracę z przedsiębiorstwem

Pierwszy etap projektu (40 firm z całej Polski) jest realizowany bezpłatnie w siedzibie firmy, która się do niego zgłosi i zostanie zakwalifikowana.

O przyjęciu do projektu decyduje ocena formularza zgłoszeniowego oraz kolejność zgłoszeń.

Lider projektu:

  • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

Partnerzy Projektu:

  • Chrzanowska Izba Gospodarcza w Chrzanowie
  • Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network W Chrzanowie

Strona www: http://wlbh.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/WLBH-326851764600678/

Kontakt dla firm:

e-mail: rekrutacja@wlbh.pl

Telefon: 603929766 (pon-czw w godz. 9.00 – 14.00)

Formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie http://wlbh.pl/?page_id=148