Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Formy wsparcia

Staże więcej

Informacja o stażu 2021

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 2021

Zasady i wnioski o refundację więcej

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia dla przedsiębiorcy, przedszkola i niepublicznej szkoły

Zasady refundacji doposażenia 2020 dla przedsiębiorcy, przedszkola i niepublicznej szkoły

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla żłobka, klubu dziecięcego lub podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne

Zasady dla żłobka, klubu dziecięcego lub podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie_o pomoc de minimis

Dofinansowania więcej

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie_o pomoc de minimis

Wniosek o o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (2019) wraz z formularzem de minimis

Wniosek o organizację prac interwencyjnych

Wniosek o zawarcie umowy w ramach Bonu Zatrudnieniowego dla Pracodawcy