Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Poszukiwanie pracy

 

Sposoby poszukiwania pracy więcej

W procesie szukania pracy warto skorzystać z usługi pośrednictwa pracy świadczonej przez urzędy pracy. Zatrudnieni w urzędach pośrednicy szukują pracy dla swoich klientów i kontaktują ich z pracodawcami poszukującymi pracowników. Trzeba wiedzieć, że pośrednicy szukają konkretnej pracy dla konkretnej osoby, dlatego przed skorzystaniem z ich usług ważne jest określenie własnych oczekiwań i posiadanych kompetencji. Można to zrobić u doradców zawodowych zatrudnionych w każdym Urzędzie pracy.

Poza korzystaniem z usług pośrednictwa pracy, warto szukać zatrudnienia używając Internetu. W tym wypadku należy poznać przede wszystkim strony internetowe z ofertami pracy. Jednym z portali internetowych zawierającym informacje o aktualnych wolnych miejscach pracy jest Centralna Baza Ofert Pracy www.oferty.pracy.gov.pl. Na portalu można znaleźć również informacje o możliwości odbycia staży czy praktyk. CBOP to także źródło informacji na temat organizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy targach pracy, giełdach pracy i szkoleniach.

Portale internetowe oprócz ofert pracy często zawierają poradniki dotyczące pisania życiorysów i listów motywacyjnych, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz porady prawne.

Innym źródłem informacji na temat firm, rynku pracy zarówno w kraju, jak i za granicą są fora dyskusyjne, gdzie uczestnicy mają możliwość wymiany informacji i prowadzenia dyskusji bezpośrednio w sieci. Strony internetowe i fora dyskusyjne umożliwiają poznanie potencjalnego pracodawcy, a co za tym lepsze przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej.

W krajach dobrze rozwiniętych cześć wolnych miejsc pracy nie jest podawana do publicznej wiadomości. Taki stan określa się ukrytym rynkiem pracy. Powstaje on z powodu różnych sytuacji życiowych pracowników zatrudnionych w danej firmie. Najczęstsze z nich to: przejście na emeryturę, awans wewnątrz zakładu, podjęcie nauki, zwolnienie i odejście z pracy, dłuższy urlop bezpłatny lub wychowawczy. Wolne miejsca pracy zapełniane są poprzez relacje prywatne. Dlatego też do ukrytego rynku pracy można dotrzeć tylko poprzez własną aktywność i zaangażowanie, kontaktując się z każdą znaną osobą, która może nam udzielić stosownych informacji. Takie podejście do szukania pracy „przez znajomych” umożliwia skuteczne zdobycie wiedzy:

  • o ofercie pracy,

  • o planowanych zmianach w przedsiębiorstwie,

  • o strukturze organizacyjnej firmy,

  • o warunkach pracy,

  • o wymaganych kompetencjach.

Jeśli potrzebujesz pomocy w procesie szukania pracy

skontaktuj się z pracownikami

Referatu Poradnictwa Zawodowego,

osobiście: pokój 204 – 208,

pod numerem telefonu: 12 68 68 204-208

lub

za pośrednictwem poczty elektronicznej: poradnictwo.zawodowe@gupkrakow.pl

Specjalistyczne badania testowe więcej

Na współczesnym rynku pracy niezwykle istotnym jest kwestia dopasowania zainteresowań i posiadanych kompetencji zawodowych pracowników do oczekiwań pracodawców. Do ich określania i badania stosuje się specjalne testy. Narzędzia te zostały skonstruowane zgodnie z międzynarodowymi standardami stosowanymi w psychologii i pedagogice, z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy psychometrycznej testów i pozycji testowych.

W przypadku urzędów pracy stosowane są dwa testy: Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) i Narzędzie do Badania Kompetencji (NBK). Pierwszy z nich ma pomóc osobom w różnych sytuacjach życiowych – zawodowych czy rozwojowych, w podejmowaniu adekwatnych i optymalnych decyzji zawodowych i edukacyjnych. Pozwala także dotrzeć osobom, które doświadczają różnego rodzaju trudności w pracy zawodowej, do ich przyczyn. A przyczyny te mogą wynikać m.in. z nie rozpoznania prawdziwych zainteresowań i obszarów, w które dana osoba może się zaangażować z energią i przekonaniem, że robi to, co przynosi jej największą zawodową satysfakcję.

Drugi z testów to „Narzędzie do badania kompetencji“ (NBK), które umożliwia określanie stopnia rozwoju konkretnych kompetencji, a tym samym może być przydatny dla osób, które:

• są zainteresowane wyborem lub zmianą zawodu,

• szukają odpowiedniego kierunku kształcenia,

• chcą zwiększyć swoje szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy,

• chcą poznać własne kompetencje i predyspozycje zawodowe (rozumiane jako wrodzone skłonności do wykonywania danego zawodu),

• szukają możliwości rozwoju zawodowego w ramach aktualnej pracy.

Każde badanie przeprowadzone za pomocą ww. testów kończy raport, w którym osoba badana otrzymuje informacje na temat uzyskanych wyników.

Jeśli potrzebujesz pomocy w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej, chciałbyś określić swoje zainteresowania zawodowe i zbadać stopień posiadanych kompetencji zawodowych

skontaktuj się z pracownikami Referatu Poradnictwa Zawodowego,

osobiście: pokój 204 – 208,

pod numerem telefonu: 12 68 68 204-208

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej więcej

Rozmowa kwalifikacyjna często jest uważana przez kandydatów za najbardziej stresujący etap starania się o pracę. Tymczasem to jedyny moment w całej rekrutacji, w którym poszukujący pracy ma przewagę nad pracodawcą. Pracodawca, zapraszając kandydata na rozmowę, daje znak, że pierwszy etap selekcji, analizę CV i listu motywacyjnego, kandydat przebrnął pomyślnie – jego kwalifikacje spełniają wymogi stanowiska.

Jedną z najważniejszych rzeczy, którą należy przygotować przed rozmową kwalifikacyjną jest wygląd. Co prawda rekruter nigdy nie przyzna się do oceny rozmówcy po wyglądzie, jednak jest to typowo ludzka rzecz. Psychologowie twierdzą, że do 80-90% opinii o danej osobie wyrabiamy sobie w ciągu pierwszych 30 sekund rozmowy. Dlatego warto zadbać o schludny ubiór – nie musi to być od razu strój bardzo elegancki, ale coś bardziej wyjściowego niż strój codzienny. Ponadto należy dołożyć wszelkich starań aby ubranie było czyste, a buty wypastowane. Warto zadbać również o odpowiednią fryzurę, paznokcie i zęby. Nie należy przesadzać z dodatkami i makijażem.

Na rozmowę należy przybyć 5-10 minut przed czasem. W ten sposób sprawia się wrażenie osoby dobrze zorganizowanej i punktualnej. Z pracodawcą (pracownikiem rekrutującym) należy przywitać się uściskiem dłoni i utrzymywać z nim kontakt wzrokowy. Trzeba zadbać o to, żeby uścisk dłoni nie był zbyt silny. Jeśli rekruter źle wymówi nasze nazwisko, należy podać jego poprawną wymowę. W tym wypadku nikt nie pomyśli, że to nie na miejscu, a na pewno doceni naszą perfekcyjność. W momencie, gdy zostaniemy poproszeni o zajęcie miejsca, wybierzmy je mądrze. Jeśli usiądziemy za daleko od rozmówcy damy sygnał, że się boimy, naprzeciwko – że szykujemy się do rywalizacji, obok, że traktujemy go jako partnera i jesteśmy gotowi nawiązać współpracę. Siadamy pewnie i naturalnie, nie przesadzamy jednak ze zbyt luźnym ułożeniem ciała. Jeśli zostanie nam zaproponowane coś do picia, nie odmawiamy. Rozmówca proponując kawę, herbatę lub wodę daje znak, że chce poświęcić nam swój czas. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej najprawdopodobniej będziemy się denerwowali. Naturalnym skutkiem ubocznym nerwowych sytuacji jest suchość w ustach. Jeśli będziemy mieli pod ręką np. szklankę wody zwilżymy usta i nie będziemy się koncentrowali na pragnieniu. Ponadto, jeśli osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną zada nam jakieś wyjątkowo trudne pytanie, na które nie byliśmy przygotowani, możemy wziąć łyk wody i w ten sposób zapewnić sobie chwilę na zastanowienie. Podczas rozmowy nie bawimy się długopisem, włosami, nie stukamy palcami o blat stołu – zbytnia gestykulacja i ekspresja są oznaką naszego zdenerwowania.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej może paść wiele pytań. Niektóre publikacje podają, że może być ich nawet kilkadziesiąt. Tak naprawdę jednak za dziesiątkami możliwych pytań kryją się tylko cztery. Są to:

 1. Dlaczego wybrał Pan (wybrała Pani) naszą firmę?

 2. Co może Pan (Pani) dla nas zrobić?

 3. Jakiego rodzaju jest Pan (Pani) osobą?

 4. Czy możemy sobie pozwolić na zatrudnienie Pana (Pani)?

Pierwsze z wymienionych sprawdza przygotowanie kandydata do rozmowy w zakresie zebranych informacji o firmie, drugie to test wiedzy i umiejętności, trzecie dotyczy osobowości, zaś czwarte jest pytaniem o oczekiwane zarobki.

Rozmowa kwalifikacyjna szybko zamieni się w monolog, albo przesłuchanie, jeśli nie zadamy kilku sensownych pytań pracodawcy. Pytania takie kreują dialog i niewątpliwie są napędem udanej rozmowy. Powinny być zawsze tak sformułowane, aby pokazywały zainteresowanie i zrozumienie potrzeb pracodawcy. Część z nich nasunie się podczas rozmowy, jednak dobrze przygotować je sobie wcześniej. Mogą to być pytania:

1. Co będzie należało do moich obowiązków?

2. W jakich projektach będę brał udział?

3. Jaki jest najważniejszy cel firmy w najbliższym czasie?

4. Jakie kursy i szkolenia organizuje firma?

5. Jakie będzie moje wynagrodzenie?

6. Jakie są dodatkowe świadczenia dodawane do pensji?

Po rozmowie firma może zaprosić nas do udziału w różnego rodzaju testach, które sprawdzą np. to, jak sobie radzimy z dokumentami, jak organizujemy sobie pracę, czy potrafimy współpracować z innymi itd. Gdy taka sytuacja nie będzie miała miejsca w dobrym tonie będzie, jeśli po rozmowie wyślemy list do firmy z podziękowaniem za zainteresowanie naszą kandydaturą. Wysłanie takiego listu pomoże nam po raz kolejny zwrócić na siebie uwagę pracodawcy. W treści listu podkreślamy swoją gotowość do pracy oraz zaznaczamy korzyści, jakie odniesie pracodawca zatrudniając właśnie nas. Uważajmy jednak, aby nie przedobrzyć, bo się ośmieszymy i uzyskamy efekt odwrotny do zamierzonego.

Jeśli potrzebujesz pomocy w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej, chciałbyś określić swoje zainteresowania zawodowe i zbadać stopień posiadanych kompetencji zawodowych

skontaktuj się z pracownikami

Referatu Poradnictwa Zawodowego,

osobiście: pokój 204 – 208,

pod numerem telefonu: 12 68 68 204-208

lub

za pośrednictwem poczty elektronicznej: poradnictwo.zawodowe@gupkrakow.pl

Jak przygotować dokumenty aplikacyjne więcej

Życiorys (z łac. curriculum vitae, tj. przebieg życia) – krótki opis przebiegu kariery zawodowej i kwalifikacji, przygotowany zwykle przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na jakieś stanowisko pracy.

Jeśli jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie musimy wysłać do niej swój życiorys (curriculum vitae, CV) i czekać na odpowiedź. Przeczytanie przez pracodawcę CV jest pierwszym etapem selekcji. Zazwyczaj przeznacza on na zapoznanie się z treścią każdego życiorysu nie więcej niż 10 do 60 sekund. Dzieli przy tym kandydatów na trzy kategorie:

 • osoby przewidziane do rozmowy kwalifikacyjnej,

 • kwalifikujące się w przyszłości (jeśli zajdzie potrzeba),

 • nie brane pod uwagę.

Z powyższego zestawienia wynika, że powinniśmy tak opracować swoje CV, aby znaleźć się w pierwszej grupie. Jak to zrobić? Jakkolwiek nie istnieje jeden wzór, według którego należałoby budować CV (co więcej własna inwencja może okazać się bardzo korzystna), to jednak można mówić o pewnych elementach, których nie sposób pominąć. Z całą pewnością są to:

 • dane osobowe,

 • przebieg edukacji począwszy od szkoły średniej,

 • wykaz uczestnictwa w kursach specjalistycznych i szkoleniach,

 • przebieg zatrudnienia,

 • zainteresowania.

W przypadku pierwszej pozycji należy podać swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz numer telefonu i adres e-mail, wszystko po to, aby pracodawca mógł się z nami skontaktować w razie, gdy zainteresuje go nasza oferta.

Wykształcenie należy przedstawiać zaczynając od ostatniej ukończonej szkoły. Jeśli chcemy pochwalić się tym, że ukończyliśmy dodatkowe kursy i szkolenia, powinny one odpowiadać stanowisku, o które się ubiegamy, bądź stwarzać możliwość wykorzystania nabytej w nich wiedzy w przyszłości.

Przebieg zatrudnienia należy podawać w oparciu o dokładne daty, nazwy firm i stanowiska, które się w nich zajmowało. Porządek przy podawaniu kolejnych miejsc może być chronologiczny, bądź odwrócony, tzn. zaczynamy od ostatniego miejsca pracy. W przypadku, gdy jesteśmy świeżo upieczonym absolwentem i dotąd nigdy nie pracowaliśmy na stałe można zastąpić tę część CV praktykami zawodowymi, albo pracami sezonowymi. Zasada jest jedna – przebieg pracy zawodowej musi sprawiać wrażenie konsekwentnego i przemyślanego procesu.

Ważną rzeczą są również zainteresowania. Pracodawca często chce wiedzieć, jak spędzamy czas wolny. Ludzie zajmujący się rekrutacją nierzadko rozpoczynają czytanie CV właśnie od informacji zawartych w tym właśnie punkcie. Można zapytać dlaczego? Dlatego, bowiem one stanowią najlepszą charakterystykę kandydata.

Fakty przedstawione w CV powinny być podawane zgodnie z prawdą. Łatwo bowiem utracić wiarygodność, a co za tym idzie zaufanie potencjalnego pracodawcy, jeśli ten zdecyduje się zweryfikować treści zawarte w życiorysie podczas rozmowy kwalifikacyjnej i okaże się, że skłamaliśmy. Aby CV mogło przyciągnąć uwagę czytającego, a tym samym zadziałać jak dobre ogłoszenie reklamowe, musi być poprawnie skonstruowane pod względem ortograficznym, gramatycznym, składniowym i graficznym. Powinno zatem zostać wcześniej sprawdzone oraz napisane za pomocą komputera i charakteryzować się odpowiednim wyważeniem proporcji białej i zadrukowanej powierzchni. Wszystkie zawarte w nim informacje muszą być uporządkowane i łatwe do przyswojenia. Ich właściwe opracowanie może wskazać jeszcze na jedną niezwykle cenną cechę kandydata do pracy – staranność.

Często CV wysyła się łącznie z listem motywacyjnym, który w istocie jest podaniem o zatrudnienie. Jakkolwiek jest to tradycja całkowicie obca polskiej mentalności, w tym wypadku wszystko, co napiszemy, musi stwarzać wrażenie przemyślanego, konsekwentnego działania, które ma zaowocować i już owocuje sukcesami. Mówiąc wprost, należy się pochwalić wszystkim tym, co potrafimy robić i co może być atrakcyjne dla naszego potencjalnego pracodawcy. W procesie poszukiwania pracy stosuje się bowiem techniki zapożyczone ze sprzedaży i zasad oddziaływania reklamy. Takie są reguły gry, skromność tu nie popłaca, trzeba sprzedać swoje umiejętności. Im drożej, tym lepiej.

Formalne wymagania dotyczące listu motywacyjnego są takie same jak w odniesieniu do typowej korespondencji urzędowej. List musi zawierać nazwisko, adres oraz numer telefonu nadawcy oraz być skierowany do konkretnej osoby, np. szefa działu kadr, dyrektora generalnego. Poniżej, obok czysto grzecznościowych zwrotów oraz wyrazów zainteresowania ofertą pracodawcy, przede wszystkim powinno się znaleźć uzasadnienie faktu ubiegania się o pracę. List musi wzbudzić zainteresowanie czytającego. Jak to zrobić? Należy wskazać kilka punktów z CV, które mają związek ze stanowiskiem, o które się ubiegamy i na ich podstawie przekonać pracodawcę, że jesteśmy najlepszym kandydatem. Nasz potencjalny szef musi być pewny, że zainteresowanie pracą w jego firmie jest prawdziwe oraz, że wynika z chęci podniesienia kwalifikacji zawodowych i zdobycia nowych doświadczeń. List motywacyjny ma otworzyć nam drogę do rozmowy kwalifikacyjnej, dlatego też ostatnie zdanie powinno zawierać jakieś pozytywne stwierdzenie odnośnie dalszego biegu sprawy. Nie piszemy: „mam nadzieję otrzymać odpowiedź” ale „oczekuję odpowiedzi od Państwa”. Podobnie, jak w przypadku CV należy zwróć uwagę na estetykę listu. W sytuacji, gdy w ogłoszeniu jest zawarte wymaganie, aby pismo było odręczne, możemy być prawie pewni, że firma zatrudnia grafologa badającego charakter pisma.

Zapraszamy do zapoznania się z ,,Poradnikiem- Jak dobrze przygotować się do procesu rekrutacji”, który znajduje się w zakładce: Dla bezrobotnych poszukujących pracy-Biuletyny, publikacje i inne.

Jeśli potrzebujesz pomocy w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej, chciałbyś określić swoje zainteresowania zawodowe i zbadać stopień posiadanych kompetencji zawodowych

skontaktuj się z pracownikami

Referatu Poradnictwa Zawodowego,

osobiście: pokój 204 – 208,

pod numerem telefonu: 12 68 68 204-208

lub

za pośrednictwem poczty elektronicznej: poradnictwo.zawodowe@gupkrakow.pl