Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Inne informacje

Procedury realizowane przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie – Biuletyn Informacji Publicznej

 

Aktywizujący bilet dla osób bezrobotnych – miesięczny imienny, uprawniający do wielokrotnych przejazdów w strefie biletowej I lub I i II wszystkimi liniami dziennymi. Do nabycia i korzystania z biletu uprawnione są osoby legitymujące się ważnym (wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem wykonywanej kontroli biletów) zaświadczeniem wydanym przez właściwy dla miejsca zamieszkania Urząd Pracy, potwierdzającym, że osoba aktualnie jest zarejestrowana jako bezrobotna. Data rozpoczęcia ważności nabywanego biletu nie może być późniejsza od daty upływu ważności zaświadczenia.

Ważność w strefie biletowej Cena biletu aktywizującego [zł]
I 50,00
I+II 100,00