Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Barometr zawodów

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest badaniem realizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy w całej Polsce, którego uzupełnieniem jest badanie Barometr zawodów.

Barometr zawodów jest jednoroczną prognozą sytuacji w poszczególnych zawodach. Badanie opiera się na opinii ekspertów zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy. Powstaje w trakcie dyskusji grupowej, dzięki czemu możliwe jest dzielenie się wiedzą oraz uwzględnianie opinii uczestników obserwujących rynek pracy z różnych perspektyw: od strony bezrobotnych oraz pracodawców. Analizie poddawane są grupy zawodów zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności.

Prognoza tworzona jest dla każdego powiatu przez pracowników powiatowych urzędów pracy, w tym: pośredników pracy, doradców zawodowych, osoby odpowiedzialne za organizację szkoleń, asystentów EURES (Europejskich Służb Zatrudnienia), liderów klubów pracy, a także instytucje partnerskie oraz agencje zatrudnienia.

Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej pracodawcom znaleźć kandydatów do pracy).

Zawody zrównoważone to te, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców.

Zawody nadwyżkowe to takie, w których liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej osobom poszukującym pracy znaleźć zatrudnienie).

 

Zobacz barometr zawodów na 2018 rok dla miasta Krakowa

Barometr zawodów 2018 r. Miasto Kraków (.pdf)

Zobacz barometr zawodów na 2019 rok dla miasta Krakowa

Barometr zawodów 2019 r. Miasto Kraków (.pdf)

Zobacz barometr zawodów na 2020 rok dla miasta Krakowa

Barometr zawodów 2020 r. Miasto Kraków (.pdf)

Wszystkie wyniki przeprowadzonych badań dostępne są w serwisie Barometr zawodów.