Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

ABC bezrobotnych i poszukujących pracy

Informacja ogólna

W poszczególnych zakładkach naszej strony znaleźć można wszelkie przydatne informacje do tego, aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, uzyskać należne świadczenia, a przede wszystkim znaleźć pracę lub pozyskać środki na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Opisanych zostało wiele form aktywizacji zawodowej oraz podnoszenia kwalifikacji, które pomogą Ci w zdobyciu odpowiedniego zatrudnienia.

Oferta usług świadczonych przez Urząd skierowana jest do:

 • osób bezrobotnych,
 • osób poszukujących pracy,
 • osób zagrożonych utratą pracy,
 • osób niepełnosprawnych.

 

Skorzystać możesz przede wszystkim z:

 • pośrednictwa pracy, w tym usług sieci EURES,
 • poradnictwa zawodowego,
 • różnych form podnoszenia lub zmiany kwalifikacji takich jak: szkolenia, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, stypendia z tytułu podjęcia dalszej nauki,
 • dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • ofert stażu dla bezrobotnych,
 • prac interwencyjnych,
 • robót publicznych,
 • refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

 

Mamy nadzieję, że dzięki informacjom zamieszczonym w poszczególnych zakładkach znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, które jednocześnie spełnią Twoje oczekiwania i okażą się pomocne.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy odpowiedzialni za realizację danej usługi lub instrumentu rynku pracy. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z wybranym pracownikiem, również drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Terminy wypłat świadczeń w 2020 roku więcej

Działając na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1189) ustala się w roku 2020 następujące terminy wypłat świadczeń dla bezrobotnych:

 

 1. 10 – 17.01
 2. 12 – 19.02
 3. 12 – 19.03
 4. 10 – 20.04
 5. 12 – 19.05
 6. 12 – 19.06
 7. 10 – 17.07
 8. 12 – 19.08
 9. 11 – 18.09
 10. 12 – 19.10
 11. 12 – 19.11
 12. 11 – 18.12

 

Jednocześnie przypominamy że termin wypłaty w miesiącu grudniu 2019 r. to 12 – 19.12

Przyznanie statusu bezrobotnego więcej

Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący więcej

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny więcej

Przyznanie statusu poszukującego pracy więcej