Domyślny rozmiar Średni rozmiar Największy rozmiar Domyślny kontrast Ciemny kontrast

Co dalej z wielkim piecem – najważniejsze przed nami.

Z inicjatywy Władz Miasta Krakowa, dziś w samo południe odbyło się zdalne spotkanie Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera i Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Marka Cebulaka z przedstawicielami ArcellorMittal Polska, związków zawodowych działających w krakowskim Kombinacie oraz firm kooperujących.

Spotkanie, które było kontynuacją rozmów z 31 stycznia 2020 r., miało na celu zaktualizowanie wiedzy na temat przyszłości huty i jej pracowników oraz firm kooperujących oraz określenie najbliższego planu działania.

Obecny na spotkaniu Prezes Zarządu ArcelorMittal Poland Sanjay Samaddar zapewnił, że przedsiębiorstwo dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować krakowskiemu oddziałowi firmy zrównoważony rozwój i rentowność. Aktualnie prowadzone są rozmowy i konsultacje ze związkami zawodowymi, które mają na celu wypracowanie najlepszych rozwiązań dla pracowników części surowcowej huty. Część z nich osiągnęła już wiek emerytalny, inni wkrótce nabędą uprawnienia emerytalne i otrzymają wsparcie w formie pakietów emerytalnych. Pozostali mogą liczyć na zatrudnienie w innych działach firmy oraz w śląskim oddziale mieszczącym się na terenie Dąbrowy Górniczej.

Prezydent Bogusław Kośmider oraz Dyrektor GUP Marek Cebulak zapewnili obecnych na spotkaniu o chęci pomocy i wsparcia dla ArcelorMittal a także dla podmiotów kooperujących i ich pracowników.

Podczas spotkania ustalono, że kolejne rozmowy, odbędą się za miesiąc. Ten czas pozwoli władzom Kombinatu na dopracowanie porozumień i stworzenie kompleksowych planów zatrudnieniowych dla pracowników części surowcowej huty.

Na spotkaniu za miesiąc, 20.XI, zostanie omówione porozumienie nowohuckie w sprawie uruchomienia działań wspierających podmioty w utrzymaniu zatrudnienia lub znalezienia nowych miejsc pracy, Arcelor Mittal przedstawi szczegóły swojego zatrudnieniowego planu działania a podmioty kooperujące przedstawią swoje plany wz zatrudnienia.