Treści Treści

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Kraków, dnia 20.10.2017 r. Numer zamówienia OZ.271.326.2017.MKE   Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ...

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce

13-19 listopada 2017 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce   Zapraszamy na szkolenia organizowane przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach...

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Kraków, dnia 20.10.2017 r. Numer zamówienia OZ.271.339.2017.MKE   Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ...

Protokół zapytania ofertowego

Nr zamówienia: OZ.271.304.2017.MKE   Protokół zapytania ofertowego   Przedmiot zamówienia:   Dostawa dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie: -Monitor 23”...

Protokół z wykonanych czynności do zamówień: „Kurs Front End Developer”

  Numer zamówienia OZ.271.281.2017.MJ.Szkol.Ind   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro ...

MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Kraków, dnia 13.10.2017 r.   Znak sprawy: OZ.271.252.2017.MJ MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO   na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej...

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy - usługi telekomunikacyjne

Kraków, dnia 13.10.2017 r.   Znak sprawy: OZ.271.252.2017.MJ Wszyscy uczestnicy postępowania   dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie...