Treści Treści

Wsparcie dla młodych (osoby bezrobotne od 18 do 29 roku życia włącznie) - w latach 2017 - 2018

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW (III) – projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego/ Inicjatywy na rzecz...

28.09.2018 - ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU SZKOLENIOWEGO - EFS

  Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych...

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ.271.214.2018.MZY - "Dostawa mebli do pomieszczeń Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie"

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.     Numer zamówienia OZ.271.214.2018.MZY     ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH, UŻYTKOWYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ KASY FISKALNEJ”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl    ...