Treści Treści

Informacja odnośnie Zapytania ofertowego na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej, pod nazwą "Opiekunka dziecięca"

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.       Kraków, dnia 18 września 2017 r .   ...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Kurs Front End Developer”

Znak sprawy: OZ.271.281.2017.MJ.Szkol.Ind   ZAPYTANIE OFERTOWE   na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „ Kurs Front End Developer” ...

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr zamówienia: OZ.271.240.13.2017.MZY.Szkol.Gr.EFS   Kraków , dnia 14 września 2017 r. (miejsc owość)   Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Opiekunka dziecięca”

Znak sprawy: OZ.271.251.2017.MZY.Szkol.Ind     ZAPYTANIE OFERTOWE   na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Opiekunka dziecięca” ...

Referat Poradnictwa Zawodowego Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zaprasza na zajęcia grupowe

Referat Poradnictwa Zawodowego Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zaprasza na zajęcia grupowe:       Termin zajęć ...

awaria systemu odpowiedzialnego za wprowadzanie i aktualizację ofert pracy na stronie internetowej www.gupkrakow.pl

Informujemy, że nastąpiła awaria systemu odpowiedzialnego za wprowadzanie i aktualizację ofert pracy na stronie internetowej www.gupkrakow.pl . Wszystkie aktualne oferty będące...

Informacja z otwarcia ofert: MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH, UŻYTKOWYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ KASY FISKALNEJ

Kraków, dnia 7.09.2017 r.   Nr zamówienia: OZ.271.254.15.2017.Szkol.Gr.EFS   Dotyczy: otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ ...