Treści Treści

DOTACJE Z EFS: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej (RPO WM IV)

DOTACJE Z EFS: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i...

Wnioski szkoleniowe

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że: wnioski o skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym wnioski o przyznanie bonów szkoleniowych wnioski o sfinansowanie kosztów...

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na dostawę i instalację w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przy ul. Wąwozowej 34, ośmiu urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera Ecosys M3145DN laserowych, wyposażonych w toner startowy, oryginalny firmy Kyocera (na minimum 6000 stron kopii A– 4) wraz z przeszkoleniem jednego pracownika GUP, w zakresie obsługi tych urządzeń, w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz dostawę dodatkowych materiałów eksploatacyjnych – 8 sztuk tonera TK 3160 oryginalnego firmy Kyocera,(minimum na 12500 stron kopii A 4) do siedziby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przy ul. Wąwozowej 34, zgodnie z Załącznikiem nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia i Załącznikiem nr 2 - Szczegółowy opis urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera Ecosys M3145dn.

MODYFIKACJA ZAPYTANIE OFERTOWE NA „DOSTAWĘ TONERÓW I BĘBNÓW DO DRUKAREK RÓŻNYCH TYPÓW”

MODYFIKACJA   ZAPYTANIE OFERTOWE NA „DOSTAWĘ TONERÓW I BĘBNÓW DO DRUKAREK RÓŻNYCH TYPÓW”   Znak sprawy: OZ.271.04.2019.BK.    Zamawiający: ...

100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia

    W załączeniu Pismo Dyrektor Departamentu Rynku Pracy Pani Ewy Flaszyńskiej oraz logo do pobrania

Zapytanie ofertowe „DOSTAWĘ TONERÓW I BĘBNÓW DO DRUKAREK RÓŻNYCH TYPÓW” CPV : 30200000-1

Znak sprawy: OZ.271.04.2019.BK.     DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW Zapytanie ofertowe   Zamawiający: Gmina Miejska Kraków z...

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

  Grodzki Urząd Pracy rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na...