Treści Treści

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „ŚWIADCZENIE USŁUG PORZĄDKOWO-CZYSTOŚCIOWYCH W GRODZKIM URZĘDZIE PRACY W KRAKOWIE”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl   ...

Protokół zapytania ofertowego OZ.271.384.2017.MKE

Kraków, dnia 17.11.2017 r.   Nr zamówienia: OZ.271.384.2017.MKE   Protokół zapytania ofertowego   Przedmiot zamówienia: Wykonanie szkolenia dla jednej...

Protokół zapytania ofertowego OZ.271.383.2017.MKE

Kraków, dnia 17.11.2017 r.   Nr zamówienia: OZ.271.383.2017.MKE   Protokół zapytania ofertowego   Przedmiot zamówienia: Wykonanie szkolenia dla jednej...

Protokół zapytania ofertowego OZ.271.381.2017.MKE

Kraków, dnia 15.11.2017 r.   Nr zamówienia: OZ.271.381.2017.MKE   Protokół zapytania ofertowego   Przedmiot zamówienia: Wykonanie szkolenia dla jednej...

Protokół zapytania ofertowego OZ.271.382.2017.MKE

Kraków, dnia 15.11.2017 r.   Nr zamówienia: OZ.271.382.2017.MKE   Protokół zapytania ofertowego   Przedmiot zamówienia: Wykonanie szkolenia dla jednej...

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia nr OZ. 271.364.2017.BK.Szkol.Ind.

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Nr zam OZ. 271.364.2017.BK.Szkol.Ind.   Protokół z...