Treści Treści

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „PRAWO JAZDY KAT. C, C+E (z egzaminami państwowymi)”

Znak sprawy: OZ.271.103.2018.BK.Szkol.Ind   ZAPYTANIE OFERTOWE   na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „PRAWO JAZDY KAT. C, C+E (z...

Pytania do zapytania ofertowego OZ.271.51.2018.MKE

Kraków, dnia 13.03.2018 r.   Znak sprawy: OZ.271.51.2018.MKE   Wszyscy uczestnicy postępowania   dotyczy: Zapytania ofertowego na usługę obsługi serwisowej...

Protokół z wykonanych czynności - PRAWO JAZDY KAT. C, C + E (z egzaminami)

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Nr zam OZ. 271.55.2018.BK.Szkol.Ind.       ...

INFORMACJA O WYNIKU NABORU: stanowisko urzędnicze inspektor ( obsługa księgowa budżetu) - 1 etat

Załącznik nr 9 do Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w GUP w Krakowie       GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE ul. Wąwozowa nr 34, 31-752 Kraków...