Treści Treści

Referat Poradnictwa Zawodowego zaprasza osoby zarejestrowane w Grodzkim Urzędzie Pracy na warsztaty komputerowe:

Referat Poradnictwa Zawodowego zaprasza osoby zarejestrowane w Grodzkim Urzędzie Pracy na warsztaty komputerowe:   I. Komputer dla...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Spawanie metodą TIG I, II i III stopień z egzaminem państwowym”

Znak sprawy: OZ.271.382.2017.MKE.Szkol .In dyw. ZAPYTANIE OFERTOWE   na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Spawanie metodą TIG I, II i III stopień...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Spawanie metodą TIG I, II i III stopień z egzaminem państwowym”

Znak sprawy: OZ.271.381.2017.MKE.Szkol .In dyw. ZAPYTANIE OFERTOWE   na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Spawanie metodą TIG I, II i III stopień...

Protokół z wykonanych czynności: OZ.271.346.2017.MJ

Numer zamówienia OZ.271.346.2017.MJ   Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro   z dnia...

Protokół zapytania ofertowego: OZ.271.359.2017.MKE

Kraków, dnia 7.11.2017 r.   Nr zamówienia: OZ.271.359.2017.MKE   Protokół zapytania ofertowego     Przedmiot zamówienia:   Dostawa...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „MAKIJAŻ PERMANENTNY”

Znak sprawy: OZ.271.364.2017.BK.Szkol.Ind     ZAPYTANIE OFERTOWE   na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „MAKIJAŻ PERMANENTNY” ...

Programie „Za życiem”

Protokół zapytania ofertowego: OZ.271.354.2017.MKE

Kraków, dnia 2.11.2017 r.   Nr zamówienia: OZ.271.354.2017.MKE   Protokół zapytania ofertowego   Przedmiot zamówienia:   Dostawa mebli biurowych dla...