Treści Treści

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KOMPLEKSOWE SZKOLENIE GASTRONOMICZNE ”

Znak sprawy: OZ.271.168.2018.HS.Szkol.Ind   ZAPYTANIE OFERTOWE   na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KOMPLEKSOWE SZKOLENIE GASTRONOMICZNE...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Spawanie metodą TIG, MAG, MIG”

Znak sprawy: OZ.271.163.2018.MJ.Szkol.Ind. ZAPYTANIE OFERTOWE   na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „ Spawanie metodą TIG, MAG, MIG” ...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Makijaż permanentny”

Znak sprawy: OZ.271.164.2018.MJ.Szkol.Ind.   ZAPYTANIE OFERTOWE   na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „ Makijaż permanentny” ...

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia OZ. 271.143.2018.BK.Szkol.Ind.

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Nr zam OZ. 271.143.2018.BK.Szkol.Ind.      ...

Komunikat ws. wstrzymania naboru wniosków o sfinansowanie szkoleń indywidualnych, wskazanych przez osoby uprawnione w 2018 roku

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uprzejmie informuje, że z dniem 2 1 .05 .201 8 r. z uwagi na pełne zaangażowanie dostępnej puli środków, ...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:„EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH POWYŻEJ 1KV”.

Zamawiający: Kraków, dnia 18.05.2018 r Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34         Nr zam.:...