Treści Treści

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019

    Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019  Grodzki Urząd Pracy w Krakowie z dnia 19.02.2019 r.     Lp. ...

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE STYCZEŃ 2019 r.     LICZBA BEZROBOTNYCH   Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg...

SZKOLENIA DLA OSÓB PONIŻEJ 30. ROKU ŻYCIA

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA W RAMACH ŚRODKÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Plan szkoleń grupowych

        Grodzki Urząd Pracy w Krakowie przedstawia poniżej plan szkoleń grupowych realizowanych w 2019/2020 roku w ramach projektu „Aktywizacja osób...