Treści Treści

Protokół zapytania ofertowego

Kraków, dnia 11.10.2017 r.   Nr zamówienia: OZ.271.304.2017.MKE   Protokół zapytania ofertowego   Przedmiot zamówienia:   Dostawa dla Grodzkiego...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM"

L.dz.:OZ.271.376.2017.MZY Kraków, dnia 11.10.2017 r.   Nr zamówienia: OZ.271.290.16.2017.MZY.Szkol.Gr.EFS Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul.Wąwozowa 34,...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Kurs JAVA DEVELOPER: WEB”

Znak sprawy: OZ.271.316.2017.MJ.Szkol.Ind. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Kurs JAVA DEVELOPER: WEB” Zamawiający zaprasza do złożenia ofert: ...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „SPAWANIE METODĄ TIG I, II, III STOPIEŃ”

Znak sprawy: OZ.271.315.2017.BK.Szkol.Ind   ZAPYTANIE OFERTOWE   na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „SPAWANIE METODĄ TIG I, II, III...

Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro

Nr. zam.:OZ.271.274.2017.BK.       Protokół z wykonanych czynności do zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 1000 euro, a poniżej 30 000 euro ...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Specjalista usuwania wgnieceń metodą Paintless Dent Repair (PDR)”

Znak sprawy: OZ.271.309.2017.MZY.Szkol.Ind ZAPYTANIE OFERTOWE   na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „Specjalista usuwania wgnieceń metodą Paintless...

Protokół zapytania ofertowego:Wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą „Kurs Back End Developer: Python”

Kraków, dnia 3.10.2017 r.   Nr zamówienia: OZ.271.299.2017.MKE   Protokół zapytania ofertowego   Przedmiot zamówienia:   Wykonanie szkolenia dla...

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Kraków, dnia 2.10.2017 r. Numer zamówienia OZ.271.304 .2017.MKE   Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ...