Treści Treści

Protokół z wykonanych czynności - "Prawo jazdy kat. C, C+E z egzaminem państwowym"

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.     Numer zamówienia OZ.271.267.2018.HS.Szkol.Ind. ...

Work@PL - Praca w Polsce

ZAPYTANIE OFERTOWE - "Tester manualny"

Kraków, dnia 20 września 2018 r.   Numer zamówienia OZ.271.274.2018.MZY.Szkol.Ind.   ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej...

„ZMIANA NA PLUS II” ZMIANA DLA CIEBIE

                    Uzupełnij kwalifikacje załóż własną firmę naucz się...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KURS PRAWA JAZDY KAT. C, C+E”/ z egzaminami państwowymi/

Znak sprawy: OZ.271.267.2018.HS.Szkol.Ind   ZAPYTANIE OFERTOWE   na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „KURS PRAWA JAZDY KAT. C, C+E”/ z...

Dobry Czas na Adaptację do Zmian

            Jesteś osobą zwolnioną z przyczyn nie dotyczących pracownika, przewidzianą do zwolnienia, zagrożoną zwolnieniem lub odchodzisz z...