Treści Treści

Zapytanie ofertowe: Dostawa mebli biurowych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Kraków, dnia 25.10.2017 r. Numer zamówienia OZ.271.354.2017.MKE   Zapytanie ofertowe na dostawę mebli biurowych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie   ...

Protokół z wykonanych czynności do zamówień: „Kurs JAVA DEVELOPER: WEB”

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Numer zamówienia OZ.271.316.2017.MJ.Szkol.Ind     ...

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż żaluzji pionowych poruszających się po szynie prostej dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Kraków, dnia 24.10.2017 r. Numer zamówienia OZ.271.345.2017.MKE   Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż żaluzji pionowych poruszających się po szynie prostej dla...

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie

Znak sprawy: OZ.271.346.2017.MJ ZAPYTANIE OFERTOWE   na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu w Grodzkim Urzędzie Pracy w...

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Kraków, dnia 20.10.2017 r. Numer zamówienia OZ.271.326.2017.MKE   Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ...

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce

13-19 listopada 2017 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce   Zapraszamy na szkolenia organizowane przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach...

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Kraków, dnia 20.10.2017 r. Numer zamówienia OZ.271.339.2017.MKE   Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ...