Treści Treści

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH, UŻYTKOWYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ KASY FISKALNEJ”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krakow.pl http://www.gupkrakow.pl    ...

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli do pomieszczeń Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Kraków, dnia 12 lipca 2018 r. Numer zamówienia OZ.271.214.2018.MZY   Zapytanie ofertowe na dostawę mebli do pomieszczeń Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie   ...

Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących! Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą: „JAVASCRIPT DEVELOPER:REACT”

Znak sprawy: OZ.271.220.2018.BK.Szkol.Ind PFRON      ZAPYTANIE OFERTOWE   na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod...

Protokół z wykonanych czynności do zamówienia: OZ. 271.210.2018.BK.Szkol.Ind.

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.   Nr zam OZ. 271.210.2018.BK.Szkol.Ind.      ...